Chấn chỉnh những tồn tại trong vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp

Tác giả: Trần Kim

saosaosaosaosao
Diễn đàn khoa học 03/08/2016 16:35

Đó là chỉ đạo của bộ GTVT đối với các Tổng cục, các Cục, các Sở GTVT, các Tổng công ty trong ngành GTVT về việc chấn chỉnh những tồn tại trong vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp, hóa chất độc hại nguy hiểm

45350ce0538287.img
Chấn chỉnh những tồn tại trong vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp, hóa chất độc hại nguy hiểm (Ảnh nguồn internet)

Bộ GTVT có văn bản gửi Tổng cục ĐBVN, các Cục: Đường thủy nội địa Việt Nam, Hàng hải Việt Nam, Đường sắt Việt Nam, Hàng không Việt Nam, Quản lý chất lượng và công trình giao thông, ĐKVN, Y tế GTVT, các Sở GTVT, các Tổng công ty: Đường sắt Việt Nam, Hàng không Việt Nam, Cảng hàng không Việt Nam, Vận tải thủy, Hàng hải Việt Nam về việc khắc phục, chấn chỉnh những tồn tại trong vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp, hóa chất độc hại nguy hiểm. Nhằm tăng cường công tác đảm bảo an toàn trong quá trình sản xuất, vận chuyển và bảo quản sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, hóa chất độc hại nguy hiểm gây ra, đặc biệt là công tác vận chuyển bằng phương tiện vận tải.

Theo đó, Bộ GTVT yêu cầu các đơn vị nêu trên theo chức năng nhiệm vụ của đơn vị mình nghiêm chỉnh thực hiện về vận chuyển hàng nguy hiểm quy định tại Nghị định 104/2009/NĐ-CP của Chính phủ về Danh mục hàng nguy hiểm, việc vận chuyển hàng nguy hiểm và thẩm quyền cấp Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và khẩn trương tiến hành kiểm tra, rà soát các điều kiện về an ninh, an toàn về phòng chống cháy, nổ các các cơ sở sản xuất vật liệu nổ công nghiệp, kho, bãi chứa vật liệu nổ công nghiệp, hóa chất độc hại. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhằm đảm bảo an toàn trong quá trình vận chuyển hàng cháy nổ, hàng nguy hiểm tại các đầu mối như bến tàu, bến xe, nhà ga, cảng hàng không.

Phát hiện và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm an toàn trong sản xuất, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng vật liệu nổ công nghiệp. Bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn trong quá trình sản xuất, vận chuyển, bảo quản và sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, hóa chất độc hại, nguy hiểm. Đồng thời, tuyên truyền về đơn vị vận chuyển hàng hóa hoặc tổ chức, đơn vị được phép sản xuất, kinh doanh hoặc sử dụng vật liệu nổ và hàng nguy hiểm thực hiện theo đúng quy định, cụ thể: Phải đăng ký kinh doanh ngành nghề vận chuyển hàng hóa hoặc tổ chức, đơn vị được phép sản xuất, kinh doanh hoặc sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, hàng nguy hiểm; Có phương tiện đủ điều kiện vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp theo tiêu chuẩn, quy chuẩn về kỹ thuật an toàn trong hoạt động vật liệu nổ công nghiệp và hàng nguy hiểm; Đáp ứng các yêu cầu về điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy; Người quản lý, người điều khiển phương tiện, áp tải và người phục vụ khác có liên quan đến vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp và hàng nguy hiểm phải đáp ứng các yêu cầu về an ninh, trật tự, có trình độ về chuyên môn tương xứng với vị trí, chức trách đảm nhiệm, được huấn luyện đề phòng cháy và chữa cháy; Có giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp hoặc mệnh lệnh vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp; có biểu trưng báo hiệu phương tiện đang vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp.

Bộ GTVT cũng yêu cầu các đơn vị nêu trên kịp thời báo cáo những vướng mắc, phát sinh trong quá trình tổ chức, thực hiện, báo cáo kết quả về Bộ GTVT qua Vụ Vận tải trước ngày 20/8/2016 để gửi Bộ Công Thương tổng hợp và báo cáo Thủ tướng Chính phủ. 

Ý kiến của bạn

Bình luận