Chấp thuận dùng chi phí dự phòng điều chỉnh hợp đồng cao tốc QL45 - Nghi Sơn

Tác giả: Nam Hải

saosaosaosaosao
Đường bộ 03/11/2022 16:15

Bộ GTVT giao Ban QLDA 2 thực hiện thẩm quyền của chủ đầu tư trong việc quyết định cơ cấu và sử dụng dự phòng của gói thầu làm cơ sở điều chỉnh hợp đồng các gói thầu xây lắp thuộc dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn QL45 - Nghi Sơn.

Chấp thuận dùng chi phí dự phòng điều chỉnh hợp đồng cao tốc QL45 - Nghi Sơn - Ảnh 1.

Thi công cao tốc QL45 - Nghi Sơn

Bộ GTVT vừa có văn bản gửi Ban QLDA 2 về việc sử dụng chi phí dự phòng các gói thầu xây lắp dự án thành phần đoạn QL45 - Nghi Sơn thuộc dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020.

Theo đó, sau khi xem xét Văn bản 1967 ngày 14/10/2022 của Ban QLDA2 về việc sử dụng dự phòng phí các gói thầu xây lắp, dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn QL45 - Nghi Sơn thuộc dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020 và Văn bản 3036 ngày 26/10/2022 của Cục Quản lý đầu tư xây dựng, Bộ GTVT giao Ban QLDA 2 thực hiện thẩm quyền của chủ đầu tư trong việc quyết định cơ cấu và sử dụng dự phòng của gói thầu làm cơ sở điều chỉnh hợp đồng các gói thầu xây lắp thuộc dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn QL45 - Nghi Sơn đảm bảo việc điều chỉnh hợp đồng không vượt giá hợp đồng đã ký (bao gồm chi phí dự phòng của gói thầu) và chịu trách nhiệm trước pháp luật và Bộ GTVT về kết quả thực hiện.

"Căn cứ nội dung được chấp thuận, Ban Quản lý dự án 2 triển khai các bước tiếp theo tuân thủ theo quy định", Bộ GTVT nêu rõ.

Được biết, dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam đoạn QL45 - Nghi Sơn dài 43km, đi qua địa phận tỉnh Thanh Hóa. Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 5.534 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước. Thời gian tổ chức thi công xây dựng dự án trong khoảng 2 năm (2021 - 2023).

Ý kiến của bạn

Bình luận