Chính thức "thông" vốn đối ứng cho cao tốc Bến Lức - Long Thành

Tác giả: Đình Quang

saosaosaosaosao
Đường bộ 30/03/2023 15:10

Chính phủ thống nhất chủ trương Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) có trách nhiệm tự cân đối, bố trí vốn đối ứng còn lại để tiếp tục triển khai, sớm hoàn thành dự án xây dựng đường cao tốc Bến Lức - Long Thành.

Chính thức "thông" vốn đối ứng cho cao tốc Bến Lức - Long Thành - Ảnh 1.

Thi công cao tốc Bến Lức - Long Thành

Hôm nay (30/3), Chính phủ ban hành Nghị quyết về việc bố trí vốn đối ứng của dự án xây dựng đường cao tốc Bến Lức - Long Thành.

Theo đó, Chính phủ quyết nghị thống nhất chủ trương Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) có trách nhiệm tự cân đối, bố trí vốn đối ứng còn lại để tiếp tục triển khai, sớm hoàn thành dự án xây dựng đường cao tốc Bến Lức – Long Thành như đề nghị của Bộ KH&ĐT tại các Tờ trình: 8536/TTr-BKHĐT và các Văn bản 40/BKHĐT-PTHTĐT, Văn bản 1847/BKHĐT-PTHTĐT.

Nghị quyết của Chính phủ cũng nêu rõ, các Bộ: KH&ĐT, GTVT, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp chịu trách nhiệm toàn diện trước Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ về tính chính xác của các thông tin, số liệu báo cáo, đề xuất (trong đó có số liệu về số vốn đối ứng đã bố trí, giải ngân và số vốn đối ứng cần tiếp tục bố trí để hoàn thành dự án).

Chính phủ cũng yêu cầu VEC cân đối, bố trí vốn đối ứng và triển khai dự án bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật, lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của các bên liên quan, tránh thất thoát, lãng phí nguồn vốn đầu tư, bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả, không để phát sinh tranh chấp, khiếu kiện phức tạp; chịu trách nhiệm đảm bảo nghĩa vụ trả nợ với Chính phủ và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định.

Dự án xây dựng đường cao tốc Bến Lức - Long Thành được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục dự án và Bộ GTVT phê duyệt đầu tư tháng 10/2010, hoàn thành trong năm 2023.

Tổng chiều dài Dự án 57,8km qua các tỉnh: Long An (2,7km), Tp. Hồ Chí Minh (26,4km) và Đồng Nai (28,7km).

Tổng mức đầu tư 31.320 tỷ đồng, sử dụng 3 nguồn vốn gồm: Vốn vay ADB (13.654,6 tỷ đồng), vốn vay JICA (11.975,7 tỷ đồng) và vốn đối ứng (5.689,7 tỷ đồng).

Dự án có 11 gói thầu xây lắp gồm: Đoạn 1 phía Tây (gói thầu A1÷A4) sử dụng vốn vay ADB, Đoạn 2 (gói thầu J1÷J3) sử dụng vốn vay JICA; Đoạn 3 phía Đông (gói thầu A5÷A7) sử dụng vốn vay ADB.
Ý kiến của bạn

Bình luận