CIENCO4 trúng thầu Cảng Hàng không Quảng Trị hơn 5.800 tỷ đồng

Tác giả: Thanh Huyền

saosaosaosaosao
Hàng không 30/11/2023 16:16

UBND tỉnh Quảng Trị vừa ban hành Quyết định về việc phê chuẩn kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án thành phần 2 - xây dựng cảng hàng không thuộc dự án đầu tư xây dựng Cảng Hàng không Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị theo phương thức đối tác công tư (PPP).

CIENCO4 trúng thầu Cảng Hàng không Quảng Trị hơn 5.800 tỷ đồng- Ảnh 1.

Phối cảnh một phương án thiết kế Cảng Hàng không Quảng Trị

Theo đó, nhà đầu tư trúng thầu dự án là Liên danh Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển hạ tầng giao thông T&T - Công ty Cổ phần Tập đoàn CIENCO4. Dự án được thực hiện theo hình thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng BOT (Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao).

UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, dự án đầu tư xây dựng Cảng Hàng không Quảng Trị có tổng mức đầu tư 5.821,073 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu là 1.091,960 tỷ đồng (tương ứng tỷ lệ 18,76%), vốn vay tín dụng và các nguồn vốn hợp pháp khác là 4.729,113 tỷ đồng (tương ứng tỷ lệ 81,24%). 

Dự án được đầu tư xây dựng đạt tiêu chuẩn là cảng hàng không cấp 4C (theo phân cấp của tổ chức hàng không dân dụng quốc tế ICAO); có khả năng phát triển cho khai thác tàu bay code E; cho phép khai thác các chuyến bay quốc tế không thường lệ theo quy hoạch tại Quyết định 648 ngày 7/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ (khi có nhu cầu) và sân bay quân sự cấp II đáp ứng nhu cầu khai thác đến 5,0 triệu hành khách/năm và 25.500 tấn hàng hóa/năm.

Thời gian chuẩn bị dự án và đầu tư xây dựng là 24 tháng; thời gian thực hiện hợp đồng (vận hành, thu phí hoàn vốn): 47 năm 2 tháng. Thời gian thực hiện hợp đồng là dự kiến, thời gian cụ thể sẽ được xem xé, điều chỉnh trong quá trình vận hành, khai thác dự án nhưng tối đa không quá 47 năm 2 tháng. Dự án không áp dụng chia sẻ giảm doanh thu.

Diện tích sử dụng đất của dự án là 265,372 ha (chưa bao gồm diện tích đất khu quân sự là 51,2 ha). Trong đó, diện tích đất dùng chung là 177,642 ha, diện tích đất khu hàng không dân dụng là 87,73 ha. Đối với khu đất quân sự (51,2 ha) sẽ đầu tư khi quân đội có nhu cầu.

UBND tỉnh Quảng Trị giao Ban QLDA Đầu tư xây dựng tỉnh đàm phán, hoàn thiện, ký kết hợp đồng và công khai thông tin hợp đồng. Đồng thời phối hợp với nhà đầu tư trúng thầu để triển khai dự án đảm bảo đúng tiến độ, quy định hiện hành.

UBND tỉnh Quảng Trị cũng yêu cầu các sở, ngành trực thuộc và các đơn vị liên quan có trách nhiệm phối hợp với Ban QLDA Đầu tư xây dựng tỉnh và nhà đầu tư trúng thầu để triển khai thực hiện dự án đảm bảo đúng quy định.

Liên danh Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển hạ tầng giao thông T&T - Công ty Cổ phần Tập đoàn CIENCO4 có trách nhiệm hoàn tất các thủ tục đầu tư để triển khai dự án đảm bảo đúng quy hoạch, quy mô, thiết kế, tiến độ của dự án đã được phê duyệt; tuân thủ các quy định về xây dựng, môi trường, an toàn lao động và các vấn đề liên quan khác; thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước theo quy định.
Ý kiến của bạn

Bình luận