Cơ sở lý luận và thực tiễn về phát triển dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn TP. Hà Nội

25/01/2017 06:43

UTGT đang ngày càng nghiêm trọng ở TP. Hà Nội, mà nguyên nhân chính là do sự hạn chế trong cung ứng của dịch vụ vận tải hành khách công cộng nói chung và vận tải hành khách công cộng (VTHKCC) bằng xe buýt nói riêng.

sua_Page_01
sua_Page_02
sua_Page_03
sua_Page_04
sua_Page_05
sua_Page_06
sua_Page_07
sua_Page_08
sua_Page_09
sua_Page_10
sua_Page_11
Ý kiến của bạn

Bình luận