Applying the internation standard to assessing the bus rapid transit (brt) in Vietnam

Applying the internation standard to assessing the bus rapid transit (brt) in Vietnam

Bus Rapid Transit (BRT) is an efficient solution to satisfy an increasing growth of travel demand in developing countries. Through collection and synthesis of outstanding experience, such as in Bogota (Colombia) and Guangzhou (China), the Bus Rapid Transit Standard (BRTS) was adopted to provide guidelines to the creation of BRT.

Diễn đàn khoa học
Cơ sở lý luận và thực tiễn về phát triển dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn TP. Hà Nội

Cơ sở lý luận và thực tiễn về phát triển dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn TP. Hà Nội

UTGT đang ngày càng nghiêm trọng ở TP. Hà Nội, mà nguyên nhân chính là do sự hạn chế trong cung ứng của dịch vụ vận tải hành khách công cộng nói chung và vận tải hành khách công cộng (VTHKCC) bằng xe buýt nói riêng.

Phát triển hệ thống giao thông công cộng - kinh nghiệm từ thực tiễn hoạt động xe buýt ở Hà Nội

Phát triển hệ thống giao thông công cộng - kinh nghiệm từ thực tiễn hoạt động xe buýt ở Hà Nội

Các thành phố lớn Việt Nam đặc biệt là Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh đang đứng trước những thách thức lớn về giao thông đô thị như: Ùn tắc, tai nạn, ô nhiễm môi trường…