Trung Nam E&C: Làm chủ công nghệ thi công cọc ống thép SPSP

Trung Nam E&C: Làm chủ công nghệ thi công cọc ống thép SPSP

Với những đặc tính ưu việt hơn so với hố móng khác, lần đầu tiên móng cọc ống thép SPSP đã được sử dụng trong công trình thủy lợi tại Cống kiểm soát triều Mương Chuối thuộc Dự án Giải quyết ngập do triều khu vực TP. Hồ Chí Minh có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (Giai đoạn 1) do Trung Nam Group làm Chủ đầu tư.

Phân tích, lựa chọn công thức xác định sức kháng của cọc ống thép sử dụng trong công trình cầu ở Việt Nam

Phân tích, lựa chọn công thức xác định sức kháng của cọc ống thép sử dụng trong công trình cầu ở Việt Nam

Bài báo trình bày một số kết quả nghiên cứu xác định công thức tính toán sức chịu tải cọc ống thép sử dụng trong công trình cầu ở Việt Nam.