Phân tích phi tuyến quá trình hạ cọc ván thép vào nền đất dính bão hòa bằng phương pháp phần tử hữu hạn

Phân tích phi tuyến quá trình hạ cọc ván thép vào nền đất dính bão hòa bằng phương pháp phần tử hữu hạn

Hạ cọc ván thép vào đất bằng búa rung là một quá trình phức tạp, phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố như các tính chất cơ lý của nền đất, các thông số kết cấu và làm việc của búa rung, các thông số hình học của cọc…

Bước đầu nghiên cứu xây dựng cơ sở khoa học cho công nghệ chống ăn mòn cọc thép trong môi trường Việt Nam

Bước đầu nghiên cứu xây dựng cơ sở khoa học cho công nghệ chống ăn mòn cọc thép trong môi trường Việt Nam

Bài báo đưa ra cơ sở khoa học công nghệ chống ăn mòn cọc thép trong môi trường Việt Nam.