Công đoàn Ban QLDA Thăng Long tổ chức thành công Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023 - 2028

Tác giả: Bích Khuê

saosaosaosaosao

Sáng 07/4 tại Hà Nội, Công đoàn Ban Quản lý dự án (QLDA) Thăng Long đã tổ chức thành công Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Tới dự và chỉ đạo Đại hội có ông Quách Xuân Vinh, Phó Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam; ông Đinh Công Minh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Ban QLDA Thăng Long.
 
Công đoàn Ban QLDA Thăng Long tổ chức thành công Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023 - 2028 - Ảnh 1.

Ông Quách Xuân Vinh, Phó Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam phát biểu tại Đại hội

Theo Báo cáo nhiệm kỳ qua, phát huy truyền thống và tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo của tập thể Ban Chấp hành Công đoàn Ban QLDA Thăng Long (Công đoàn Ban), cùng với sự quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ của Công đoàn GTVT Việt Nam và các cơ quan tham mưu giúp việc Công đoàn GTVT Việt Nam, Đảng ủy, lãnh đạo Ban, BCH Công đoàn Ban và toàn thể cán bộ đoàn viên Ban QLDA Thăng Long đã nỗ lực vượt qua những khó khăn, thách thức, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn Ban và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Trong nhiệm kỳ 2017 - 2023, Công đoàn Ban đều hoàn thành tốt các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể của Đại hội nhiệm kỳ 2017 - 2023 đề ra. Công đoàn Ban đã nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và cố gắng nỗ lực vượt qua khó khăn để hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Tập thể BCH Công đoàn Ban đã phối hợp với Lãnh đạo Ban trong công tác chỉ đạo, điều hành nhiều dự án thi công đảm bảo tiến độ, chất lượng và an toàn; một số dự án đã vượt tiến độ, đảm bảo chất lượng, sớm đưa vào khai thác tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của vùng và địa phương nơi có dự án đi qua.

Phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn Ban tiếp tục được duy trì và phát triển, đã tập trung đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước lập thành tích cao nhất chào mừng các ngày lễ lớn trong năm, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Ban. Đời sống cán bộ, CNVCLĐ ổn định, các chế độ chính sách, tiền lương, tiền hỗ trợ các ngày lễ tết, các chế độ phụ cấp, BHXH, BHYT, BHTN đối với người lao động được Ban thực hiện nghiêm túc, đầy đủ kịp thời. Điều kiện làm việc được quan tâm từng bước đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện làm việc tốt hơn. CNVCLĐ tích cực thực hiện tốt công tác xã hội từ thiện trên tinh thần tự nguyện tương thân tương ái. 

Công đoàn Ban đã triển khai tổ chức và chỉ đạo các tổ công đoàn trực thuộc hoàn thành các chỉ tiêu đề ra, công đoàn đã phối hợp chặt chẽ với chuyên môn, triển khai thực hiện công tác tuyên truyền vận động cán bộ, CNVCLĐ, thực hiện tốt các phong trào thi đua, tích cực thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, thường xuyên chăm lo đời sống cán bộ CNVC và người lao động. Ban chấp hành công đoàn phối hợp với lãnh đạo chuyên môn tranh thủ sự chỉ đạo cấp ủy đã hoàn thành tốt những nhiệm vụ của Ban và các chương trình hành động của công đoàn đề ra. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các công đoàn đối với các tổ công đoàn trực thuộc. Triển khai và thực hiện các cuộc vận động lớn và phong trào thi đua của toàn ngành một cách cụ thể, thiết thực, có hiệu quả.

Thu nhập bình quân 8,5 triệu đồng/người/tháng. 100% đoàn viên công đoàn được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định, đảm bảo CBCNV khi ốm đau, thai sản được khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế và hưởng chế độ chính sách kịp thời.

Công đoàn Ban QLDA Thăng Long tổ chức thành công Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023 - 2028 - Ảnh 2.

Ông Đinh Công Minh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Ban QLDA Thăng Long phát biểu tại Đại hội

Đại hội Công đoàn Ban QLDA Thăng Long lần thứ V, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã đề ra mục tiêu chủ yếu: 100% đoàn viên công đoàn được phổ biến quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước liên quan đến người lao động; Kết nạp 100% số CNVCLĐ mới được tuyển dụng vào tổ chức công đoàn và 100% đoàn viên được phát thẻ đoàn viên công đoàn; 100% cán bộ công đoàn được bồi dưỡng, tập huấn về nghiệp vụ công đoàn; trong nhiệm kỳ giới thiệu từ 3-5 đoàn viên công đoàn ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam; tổ chức hội nghị viên chức, người lao động hàng năm đúng kế hoạch, đúng nguyên tắc và đảm bảo nội dung...
Công đoàn Ban QLDA Thăng Long tổ chức thành công Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023 - 2028 - Ảnh 3.

Ông Quách Xuân Vinh, Phó Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam và ông Đinh Công Minh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Ban QLDA Thăng Long tặng hoa chúc mừng các ủy viên BCH Công đoàn khóa V, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Đại hội đã bầu 07 đồng chí ủy viên vào Ban Chấp hành Công đoàn Ban QLDA Thăng Long, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Ý kiến của bạn

Bình luận