Công đoàn GTVT Việt Nam triển khai nhiều nhiệm vụ, công tác trọng tâm

Tác giả: Đại Thắng

saosaosaosaosao
Xã hội 07/07/2022 13:25

Nhiều nhiệm vụ, công tác trọng tâm của Công đoàn GTVT được triển khai, tập huấn đến công đoàn trên cơ sở và công đoàn cơ sở trực thuộc.

Sáng nay (7/7), tại TP. Đà Nẵng, Công đoàn GTVT Việt Nam tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động Công đoàn 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 và tập huấn công tác Công đoàn năm 2022.

 

Ông Phạm Hoài Phương, Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam phát biểu khai mạc Hội nghị.

Ông Phạm Hoài Phương, Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam phát biểu khai mạc Hội nghị.

Ông Phạm Hoài Phương, Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam cho biết: Năm 2022 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023, Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn GTVT Việt Nam (nhiệm kỳ 2018-2023), năm thứ 2 triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết số 2-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới. Thời gian qua, Đảng, Nhà nước, các bộ ngành, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã ban hành rất nhiều các văn bản, hướng dẫn mới, đòi hỏi các cấp công đoàn phải triển khai kịp thời nhằm đáp ứng yêu cầu của phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn trong tình hình mới.

"Với những mục đích đó, Hội nghị lần này sẽ tập trung vào một số chuyên đề nội dung trọng tâm: Công tác tổ chức-kiểm tra; tài chính công đoàn; công tác tuyên giáo-nữ công; công tác chính sách pháp luật và quan hệ lao động", ông Phương nhấn mạnh.

Hơn 100 đại biểu đại diện Công đoàn trên cơ sở và Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn GTVT Việt Nam tham dự Hội nghị.

Hơn 100 đại biểu đại diện Công đoàn trên cơ sở và Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn GTVT Việt Nam tham dự Hội nghị.

Theo đó, Hội nghị diễn ra trong 3 ngày (từ ngày 7 - 9/7) tập trung triển khai, tập huấn các nhiệm vụ, công tác Công đoàn. Cụ thể: Triển khai một số nội dung về tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023-2028; những nội dung cơ bản về hoạt động của Ủy ban kiểm tra Công đoàn; tập huấn thực hiện chương trình phần mềm quản lý tài chính kế toán mới theo Thông tư 107/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính; các quy định về việc quản lý tài chính tài sản tại các cấp công đoàn; các văn bản pháp luật hiện hành liên quan đến quyền của lao động nữ; tính đặc thù và những khó khăn của lao động nữ khi tham gia vào quan hệ lao động; quyền của lao động nữ trong quan hệ lao động; toạ đàm chuyên đề "Nuôi dạy con tuổi dậy thì"...

Nhiều nội dung tập huấn chuyên đề bổ ích, thiết thực về Công đoàn được thực hiện tại Hội Nghị.

Nhiều nội dung tập huấn chuyên đề bổ ích, thiết thực về Công đoàn được thực hiện tại Hội Nghị.

 

Công tác triển khai, tập huấn tại Hội nghị được diễn ra nghiêm túc, hiệu quả.

Công tác triển khai, tập huấn tại Hội nghị được diễn ra nghiêm túc, hiệu quả.

Cùng với đó, triển khai các quy định pháp luật về lao động để hướng dẫn, tư vấn cho người lao động về quyền, nghĩa vụ của người lao động khi giao kết, thực hiện hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc đối với đơn vị sử dụng lao động; đại diện cho tập thể người lao động thương lượng, ký kết và giám sát thực hiện thỏa ước lao động tập thể; tham gia với đơn vị sử dụng lao động xây dựng và giám sát việc thực hiện thang, bảng lương, định mức lao động, quy chế trả lương, quy chế khen thưởng; đối thoại với đơn vị sử dụng lao động để giải quyết các vấn đề liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động...

>>>Video Hội sơ kết hoạt động Công đoàn 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 và tập huấn công tác Công đoàn năm 2022:

 

Ý kiến của bạn

Bình luận