Cục Hàng hải VN tuyên truyền, phổ biến Thông tri, Nghị quyết của IMO năm 2023

Tác giả: PV

saosaosaosaosao
Giao thông 24h 24/10/2023 16:14

Cùng với việc quán triệt, phổ biến các Thông tri, Nghị quyết của Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) để nâng cao nhận thức, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị có cơ hội trao đổi kinh nghiệm, giải pháp thực hiện các quy định của Tổ chức IMO một cách hiệu quả.

Cục Hàng hải VN tuyên truyền, phổ biến Thông tri, Nghị quyết của IMO năm 2023 - Ảnh 1.

Quang cảnh Hội nghị tuyên truyền, phổ biến các Thông tri, Nghị quyết của IMO

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2023 của Ban Thư ký IMO Việt Nam, ngày 24/10 tại Bình Thuận, Cục Hàng hải VN tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến các Thông tri, Nghị quyết của IMO. Dưới hình thức kết hợp trực tiếp và trực tuyến, Hội nghị có sự tham dự của gần 200 cán bộ, công chức, viên chức các đơn vị trực thuộc Cục Hàng hải VN, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực hàng hải.

"Việc quán triệt, phổ biến các Thông tri, Nghị quyết của IMO sẽ góp phần nâng cao nhận thức, trình độ chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ, công chức, viên chức. Hội nghị còn là cơ hội để các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực hàng hải, các đơn vị trực thuộc Cục Hàng hải Việt Nam bổ sung, cập nhật các quy định của Tổ chức Hàng hải quốc tế liên quan đến an toàn an ninh hàng hải và bảo vệ môi trường biển. Thông qua Hội nghị này, các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị có cơ hội trao đổi kinh nghiệm, giải pháp thực hiện các quy định của Tổ chức IMO một cách hiệu quả", đại diện Cục Hàng hải VN phát biểu tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được phổ biến, cập nhật các quy định mới của IMO, đồng thời trao đổi, làm rõ các vấn đề còn vướng mắc, đề xuất các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn từ đó giúp nâng cao chất lượng hoạt động vận tải biển, đảm bảo an toàn an ninh hàng hải và bảo vệ môi trường biển.

Một số hình ảnh tại Hội nghị tuyên truyền, phổ biến các Thông tri, Nghị quyết của IMO

Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) là cơ quan chuyên môn của Liên Hợp quốc chịu trách nhiệm về an toàn và an ninh hàng hải và ngăn ngừa ô nhiễm môi trường biển do tàu gây ra. Việt Nam là một trong những thành viên của IMO, trong đó Cục Hàng hải VN là đơn vị thường trực, là đầu mối thông tin của Ban Thư ký IMO Việt Nam.

Những năm qua, Thường trực Ban Thư ký IMO Việt Nam đã tham mưu, duy trì thực hiện tuyên truyền, phổ biến các văn kiện, tài liệu; các kết luận, nghị quyết cuộc họp, kỳ họp của IMO tới cơ quan quản lý nhà nước, các doanh nghiệp trong lĩnh vực hàng hải.

Đồng thời, triển khai thực hiện các quy định mới của IMO như: Hành động giảm phát thải khí nhà kính từ tảu của IMO và các quy định của Việt Nam; Áp dụng các quy định của IMO về giảm khí phát thải, áp dụng kỹ thuật số trong công tác quản lý tàu của các doanh nghiệp hàng hải; Các quy định mới của IMO về an toàn và bảo vệ môi trường; Đề án tăng cường sự hiện diện của Việt Nam tại IMO.


Ý kiến của bạn

Bình luận