Đã có 120 Công đoàn cơ sở ngành GTVT tổ chức xong đại hội

Tác giả: Bích Khuê

saosaosaosaosao
Xã hội 10/04/2023 11:37

Theo báo cáo nhanh từ Công đoàn GTVT Việt Nam, tính đến 31/3/2023 đã có 120 Công đoàn cơ sở trong ngành GTVT tổ chức xong đại hội, trong đó có 17 đơn vị tổ chức đại hội điểm.

Đã có 120 Công đoàn cơ sở trong ngành GTVT tổ chức xong đại hội - Ảnh 1.

Ông Phạm Hoài Phương, UVBCH Tổng LĐLĐ VN, Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Công đoàn cơ sở Ban QLDA Đường sắt

Ông Phạm Hoài Phương, Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam cho biết, tính đến 31/3/2023 đã có 120 Công đoàn cơ sở trong ngành GTVT tổ chức xong đại hội, trong đó có 17 đơn vị tổ chức đại hội điểm. Đại hội công đoàn các cấp có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết đại hội công đoàn nhiệm kỳ qua, xây dựng phương hướng hoạt động của nhiệm kỳ mới.

Đồng thời, quán triệt, cụ thể hoá Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị “về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”, Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 17/1/2022 của Ban Bí thư về lãnh đạo đại hội công đoàn các cấp và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, các Nghị quyết, Chỉ thị của cấp uỷ đảng cùng cấp vào Nghị quyết đại hội công đoàn các cấp.

Ngoài ra, kiểm điểm vai trò lãnh đạo của tập thể Ban thường vụ, Ban chấp hành công đoàn các cấp nhiệm kỳ qua và bầu ban chấp hành công đoàn khóa mới những cán bộ tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, năng lực, uy tín đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong tình hình mới, thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đề ra.  

Đã có 120 Công đoàn cơ sở trong ngành GTVT tổ chức xong đại hội - Ảnh 2.

Lãnh đạo Công đoàn GTVT Việt Nam tặng hoa chúc mừng Đại hội Công đoàn cơ sở Công ty Bảo đảm An toàn Hàng hải Tây Nam Bộ, nhiệm kỳ 2023-2028

Dự kiến đại hội công đoàn các cấp và Đại hội XI Công đoàn GTVT Việt Nam được tiến hành trong năm 2023 và xong trước 31/10/2023. Cụ thể, đại hội công đoàn cấp cơ sở được tổ chức và hoàn hành trước 31/5/2023; đại hội công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở được tổ chức sau khi hoàn thành đại hội công đoàn cấp cơ sở và xong trước 31/7/2023; Đại hội XI Công đoàn GTVT Việt Nam thực hiện khi hoàn thành đại hội công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và xong trước tháng 10/2023. 

Đã có 120 Công đoàn cơ sở trong ngành GTVT tổ chức xong đại hội - Ảnh 3.

Lãnh đạo Công đoàn GTVT Việt Nam tặng hoa chúc mừng Đại hội Công đoàn cơ sở Công ty đóng tàu Nam Triệu, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Qua theo dõi, tổng hợp, báo cáo của các đơn vị tổ chức xong đại hội, ông Phạm Hoài Phương, Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam cho rằng, báo cáo trình đại hội phải đánh giá đúng, thẳng thắn, trung thực, khách quan, toàn diện tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết đại hội Công đoàn; đồng thời đi sâu phân tích, đánh giá kết quả triển khai thực hiện các khâu đột phá mà Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, Đại hội X Công đoàn GTVT Việt Nam đã đề ra, các Nghị quyết và chương trình của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Nghị quyết, chương trình hành động của Công đoàn cấp trên… Từ đó, làm rõ những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân (chủ quan, khách quan), rút ra bài học kinh nghiệm để nhiệm kỳ mới thực hiện tốt hơn.

Cũng theo Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam Phạm Hoài Phương, trong báo cáo cần chỉ rõ các chương trình đột phá, chương trình hành động mang tính nhiệm kỳ để trình đại hội; hoạt động công đoàn cần tập trung vào đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động, công tác phát triển đoàn viên, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Công đoàn và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh…

Về hoạt động thảo luận tại đại hội, ông Phạm Hoài Phương lưu ý, các đại biểu cần tập trung thảo luận các thách thức đặt ra đối với tổ chức công đoàn trong tình hình mới, các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đổi mới tổ chức và nội dung hoạt động công đoàn, các chương trình đột phá, chương trình hành động mang tính nhiệm kỳ ở đơn vị; bổ sung những nội dung quan trọng cần được các cấp công đoàn quan tâm giải quyết và các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đoàn viên Công đoàn Việt Nam.

"Đặc biệt, tham luận tại đại hội cần tham gia trực tiếp, bổ sung các vấn đề cụ thể vào các văn kiện đại hội, tránh việc báo cáo thành tích", ông Phạm Hoài Phương nhấn mạnh. 

 
Ý kiến của bạn

Bình luận