Đã xác định 7 doanh nghiệp được chỉ định thầu làm cao tốc Bùng - Vạn Ninh

Tác giả: Hồng Phương

saosaosaosaosao
Đường bộ 24/12/2022 17:58

Liên danh CIENCO4 - Tổng công ty 36 - Công ty CP Đầu tư xây dựng Trường Sơn - Công ty Cổ phần 471 được chỉ định làm gói thầu lớn nhất trong 2 gói thầu của cao tốc Bùng - Vạn Ninh.

Đã xác định 7 doanh nghiệp được chỉ định thầu làm cao tốc Bùng - Vạn Ninh - Ảnh 1.

Đại diện Ban QLDA6 trao gói thầu XL01 cao tốc Bùng - Vạn Ninh cho liên danh nhà thầu CIENCO4 - Tổng công ty 36 - Công ty CP Đầu tư xây dựng Trường Sơn - Công ty Cổ phần 471

Chiều nay (24/12), Ban QLDA 6 đã tổ chức lễ ký hợp đồng hai gói thầu xây lắp của dự án cao tốc Bùng - Vạn Ninh thuộc dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2021 - 2025.

Cụ thể, gói thầu XL-01: Thi công xây dựng đoạn Km625+000 - Km655+285,04 (bao gồm khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công) dài hơn 30 km, giá trị 3.939 tỷ đồng được trao cho liên danh: Công ty CP Tập đoàn CIENCO4 - Tổng công ty 36-CTCP - Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Trường Sơn - Công ty Cổ phần 471 (Viết tắt Liên danh C4 - 36 - TS - 471).

Thời gian thực hiện gói thầu này là 1.020 ngày (34 tháng); Phạm vi công việc chính của gói thầu (chiều dài tuyến 30,285km) gồm: Công trình đường bộ cấp I; 20 công trình cầu (4 cầu cấp II, 9 cầu cấp III, 7 cầu cấp IV).

Gói thầu còn lại của cao tốc Bùng - Vạn Ninh là XL02: Thi công xây dựng đoạn Km655+285,04 -  Km674+556,65 (bao gồm khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công) có giá trị g 3.501 tỷ đồng được trao cho liên danh Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn - Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Trung Chính - Công ty CP ĐTXD Trường Sơn.

Ý kiến của bạn

Bình luận