Nghiên cứu chế tạo dầm bê tông dự ứng lực chữ T nhịp lớn 50 m

Nghiên cứu chế tạo dầm bê tông dự ứng lực chữ T nhịp lớn 50 m

Bài báo trình bày nghiên cứu đề xuất giải pháp kết cấu và công nghệ chế tạo dầm bê tông dự ứng lực (DƯL) khẩu độ lớn nhịp 50 m tiết diện chữ T trên cơ sở cải tiến dầm định hình bê tông DƯL truyền thống. Kết cấu sử dụng tiết diện chữ T, bổ sung cốt cứng là bản thép bố trí vùng nén, sử dụng cốt thép DƯL ngoài. Công nghệ chế tạo dầm được chia thành các đốt cho phép phân bố cáp DƯL hợp lý.

Diễn đàn khoa học
Cảnh thi công hạng mục khó nhất ở đường sắt trên cao

Cảnh thi công hạng mục khó nhất ở đường sắt trên cao

Việc lắp đặt hai phiến dầm 235 tấn vượt qua đường trên cao vành đai 3 tại dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông vừa được thực hiện thành công.

Thị trường