Dấu ấn GTVT 75 năm: Xây dựng đội ngũ trí tuệ, trách nhiệm, nêu gương

Tác giả: Hạ Liên

saosaosaosaosao
Bạn đọc 29/08/2020 06:02

Đại hội Đảng bộ Bộ GTVT lần thứ XIX thành công tốt đẹp tạo tiền đề thuận lợi cho lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị nhiệm kỳ 2020 - 2025.

DSC06312
Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ GTVT khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ Bộ GTVT xác định, để hoàn thành tốt các nhiệm vụ cần phải phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng, để thực hiện được phải xây dựng cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh. Do đó, Đảng bộ Bộ GTVT đã quyết liệt triển khai kiện toàn tổ chức đảng đồng bộ, đảm bảo sự ổn định. Đảng ủy Bộ và các cấp ủy trực thuộc đã bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp để cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm bằng việc ban hành chương trình công tác, các nghị quyết chuyên đề, các chỉ thị để lãnh đạo, chỉ đạo và đạt được nhiều kết quả rõ rệt.

Đảng ủy Bộ đã chỉ đạo các đơn vị tích cực tổ chức thực hiện và khắc phục những tồn tại, hạn chế sau kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Lấy mức độ hoàn thành nhiệm vụ, tích cực đấu tranh phê bình và tự phê bình của cán bộ, đảng viên làm nền tảng cho việc xây dựng chi bộ, Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Đặc biệt, vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy đã được phát huy; dân chủ, đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ Bộ được đề cao. Phương thức lãnh đạo tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, chất lượng đảng viên. 100% cán bộ, đảng viên xây dựng và thực hiện cam kết không suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Bộ cơ bản ổn định, luôn tin tưởng vào đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; sự quản lý, điều hành của Ban Cán sự đảng, lãnh đạo Bộ và Đảng ủy Bộ GTVT.

Đảng bộ Bộ GTVT cũng chú trọng thực hiện kiểm điểm tự phê bình và phê bình, đánh giá xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên hàng năm, nâng cao chất lượng chi bộ đi vào thực chất, đúng quy định. Qua kiểm tra, giám sát cho thấy, đa số các cấp ủy đã thực hiện nghiêm túc nguyên tắc, chấp hành chế độ sinh hoạt và chất lượng sinh hoạt đảng. Tỷ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt cao, các kỳ sinh hoạt thường xuyên và chuyên đề đầy đủ hơn; đã tổ chức 12 lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng cho gần 3.000 đồng chí. Toàn Đảng bộ Bộ đã kết nạp 2.914 đảng viên, công nhận đảng viên chính thức 3.042 đồng chí.

Phát huy vai trò hạt nhân chính trị

Trong nhiệm kỳ qua, các cấp ủy ngành GTVT đã phát huy vai trò hạt nhân chính trị của các tổ chức đảng, Ban Chấp hành Đảng bộ đã phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo Bộ và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phát huy trí tuệ tập thể, chủ động sáng tạo đề ra nhiều chủ trương, biện pháp sát với thực tế, tình hình cơ quan, đơn vị; chỉ đạo cấp ủy, tổ chức đảng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, phương hướng, nhiệm vụ của Đảng bộ Bộ GTVT nhiệm kỳ 2015 - 2020 đạt được những kết quả nổi bật trên các mặt công tác của ngành GTVT.

Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể nhìn nhận, mặc dù trong thời gian qua, tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, tình hình kinh tế đất nước cũng có những thuận lợi và khó khăn, tuy nhiên, cùng với toàn Đảng và toàn dân, ngành GTVT đã sát cánh bên nhau, đồng tâm hiệp lực để thực hiện tốt nhiệm vụ."Nổi bật nhất trong 5 năm qua là sự đoàn kết, thống nhất trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng ủy Bộ, đặc biệt là sự phối hợp chặt chẽ giữa Đảng ủy Bộ và Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ trong việc thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Ngành trong việc xây dựng những công trình, dự án quan trọng, tổ chức vận tải, đảm bảo ATGT...", Bộ trưởng nhấn mạnh.Trong nhiệm kỳ 5 năm tới, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể yêu cầu Đảng bộ Bộ GTVT cần ưu tiên sự phát triển của ngành GTVT là tiêu chí hàng đầu trong việc giải quyết mọi vấn đề, công việc. Nhắc lại lời dạy của Bác: “Giao thông là mạch máu của tổ chức, giao thông tốt thì mọi việc dễ dàng, giao thông xấu thì các việc đình trệ”, Bộ trưởng mong muốn ngành GTVT hãy nỗ lực nhiều hơn nữa để xứng đáng với truyền thống và trọng trách “Giao thông đi trước mở đường”.

Cụ thể, Bộ GTVT xác định công tác xây dựng văn bản QPPL là nhiệm vụ quan trọng trong công tác quản lý Nhà nước. Từ năm 2015 - 2019, Bộ GTVT đã trình 02 dự án luật; trình Chính phủ ban hành 50 nghị định; trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 22 đề án; Bộ trưởng ban hành 314 thông tư và phê duyệt 55 đề án.

Công tác quản lý xây dựng quy hoạch, đầu tư xây dựng, khai thác kết cấu hạ tầng giao thông có những bước phát triển đột phá, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, thúc đẩy tăng trưởng GDP. Nhiều công trình giao thông mới, nhất là các tuyến đường bộ cao tốc, các cảng biển, cảng hàng không quốc tế quan trọng được đầu tư, đưa vào khai thác đã đảm bảo tính kết nối, đồng bộ tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của cả nước.

Kết cấu hạ tầng đường bộ có nhiều đột phá, đóng vai trò chủ yếu trong kết nối vùng, miền trong cả nước. Vận tải biển đã đáp ứng kịp thời nhu cầu của nền kinh tế; hệ thống cảng biển được đầu tư đồng bộ với nhiều bến cảng hiện đại. Ngành Hàng không đã có những bước phát triển đột phá về cả quy mô và chất lượng dịch vụ, đáp ứng kịp thời sự phát triển nhanh của nhu cầu vận tải hàng không, góp phần phát triển du lịch, đảm bảo quốc phòng - an ninh. Đường sắt có nhiều nỗ lực để nâng cao an toàn và rút ngắn thời gian chạy tàu. Kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa được cải thiện, tạo điều kiện thuận lợi cho vận tải thủy.

Giai đoạn 2015 - 2019, sản lượng vận tải luôn đạt và vượt mức kế hoạch đề ra; vận tải hàng hóa có tốc độ tăng trưởng bình quân 10,74%/năm về khối lượng vận chuyển và 8,24%/năm về khối lượng luân chuyển. Vận tải hành khách có tốc độ tăng trưởng bình quân 11,06%/năm về khối lượng vận chuyển và 10,56% về khối lượng luân chuyển. Đồng thời, tình hình trật tự ATGT có những chuyển biến tích cực; số vụ, số người chết và số người bị thương do TNGT giảm sâu cả 3 tiêu chí.

Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện

Kế thừa và phát huy những thành tựu đã đạt được, trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ Bộ GTVT sẽ tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao sức chiến đấu của tổ chức đảng; tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, trách nhiệm nêu gương ngang tầm nhiệm vụ; xây dựng cơ chế khuyến khích bảo vệ cán bộ, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đột phá vì lợi ích chung; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Các đơn vị ngành GTVT tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, thực hiện đột phá chiến lược về xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng mà trọng điểm là giao thông đồng bộ, hiện đại; phát triển cân đối hài hòa giữa các phương thức vận tải, bảo đảm quốc phòng - an ninh, an sinh xã hội; hoàn thiện các cơ chế chính sách để huy động tối đa mọi nguồn lực khác để đầu tư phát triển, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông, bảo đảm hoạt động giao thông an toàn, thông suốt, thuận tiện, tiết kiệm và thân thiện môi trường; phát triển vận tải và dịch vụ logistics theo hướng hiện đại; chủ động tiếp cận, ứng dụng và làm chủ khoa học, công nghệ.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, ngành GTVT tiếp tục triển khai các giải pháp đồng bộ đảm bảo trật tự ATGT, nhất là đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa; tiếp tục thực hiện mục tiêu kéo giảm TNGT hàng năm tối thiểu 5%; tiếp tục kéo giảm tình trạng UTGT trên các trục giao thông chính, các đầu mối giao thông trọng điểm và tại các đô thị lớn, đặc biệt là Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh....

Ý kiến của bạn

Bình luận