Vì sao chưa đầu tư mở rộng 2 tuyến quốc lộ qua Thanh Hóa?

Vì sao chưa đầu tư mở rộng 2 tuyến quốc lộ qua Thanh Hóa?

Cử tri tỉnh Thanh Hóa kiến nghị Bộ GTVT đầu tư nâng cấp, mở rộng hai tuyến Quốc lộ 45 và QL47.

Đầu tư - Hạ tầng
Vì sao chưa đầu tư nâng cấp QL45 qua Thanh Hóa?

Vì sao chưa đầu tư nâng cấp QL45 qua Thanh Hóa?

Tỉnh Thanh Hóa kiến nghị đầu tư nâng cấp QL45 đoạn nối QL45 - QL48 và đoạn QL45 kéo dài Yên Cát - Thanh Xuân.

Đầu tư - Hạ tầng