Đề nghị điều chuyển một số đoạn QL1K và QL20 về 3 tỉnh, thành quản lý, khai thác

Tác giả: Thanh Huyền

saosaosaosaosao
Đường bộ 28/07/2023 11:28

Bộ GTVT vừa có văn bản gửi Bộ Tài chính về việc điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng giao thông một số đoạn tuyến thuộc QL1K và QL20 cũ về địa phương quản lý.

Xem xét điều chuyển một số đoạn QL1K và QL20 về 3 tỉnh, thành quản lý, khai thác - Ảnh 1.

Quốc lộ 1K đoạn qua Biên Hòa, Đồng Nai.

Bộ GTVT cho biết, Cục Đường bộ Việt Nam đã có văn bản đề nghị điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với đoạn tuyến QL1K về UBND TP.Hồ Chí Minh, UBND tỉnh Bình Dương, UBND tỉnh Đồng Nai quản lý, khai thác. 

Đồng thời, Cục Đường bộ Việt Nam đề nghị điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ cầu La Ngà cũ Km35+712 (lý trình thực tế từ Km35+230 đến Km35+513) và đường dẫn 2 đầu cầu từ Km35+050,8 - Km36+128,9 (lý trình thực tế: từ Km34+710-Km35+788) QL20 về địa phương quản lý, khai thác.

Trên cơ sở đề nghị của Cục Đường bộ Việt Nam, căn cứ các quyết định điều chỉnh các đoạn tuyến quốc lộ thành đường địa phương và các văn bản đồng ý tiếp nhận của các địa phương, Bộ GTVT đề nghị Bộ Tài chính xem xét, quyết định điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng dường bộ một số đoạn tuyến về UBND các tỉnh, thành phố quản lý, khai thác.

Cụ thể, đối với QL1K, điều chuyển đoạn tuyến từ Km0+000 - Km6+ 097 và các công trình gắn liền với đường bộ về UBND tỉnh Đồng Nai quản lý, khai thác; Điều chuyển đoạn tuyến từ Km6+097 - Km11+168 và các công trình gắn liền với đường bộ về UBND tỉnh Bình Dương quản lý, khai thác; Điều chuyển đoạn tuyến từ Km11+168 - Km12+987 và các công trình gắn liền với đường bộ về UBND TP.Hồ Chí Minh quản lý, khai thác.

Đối với QL20, điều chuyển QL20 cũ đoạn cầu La Ngà và đường dẫn đầu cầu cũ từ Km35+832,68 - Km35+892,08 QL20 cho Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai quản lý, khai thác.

Tag:

Ý kiến của bạn

Bình luận