Đề xuất Bộ GTVT làm cơ quan chủ quản dự án nâng cấp QL4B qua Lạng Sơn

Đường bộ 27/01/2023 15:17

Bộ GTVT kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giao Bộ GTVT là cơ quan chủ quản thực hiện dự án để sớm triển khai thủ tục chuẩn bị đầu tư.

Đề xuất Bộ GTVT làm cơ quan chủ quản dự án nâng cấp QL4B qua Lạng Sơn - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Bộ GTVT vừa có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc đầu tư nâng cấp đoạn Km18 - Km80 QL4B, tỉnh Lạng Sơn.

Theo Bộ GTVT, QL4B thuộc đường vành đai chiến lược số một trong mạng lưới  đường bộ quốc gia, có vai trò quan trọng trong việc phát triển kinh tế, văn hóa, xã  hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh các tỉnh miền núi phía Bắc nói riêng và cả nước  nói chung. Được sự quan tâm của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nên  dự án nâng cấp QL4B đoạn Km18 - Km80, tỉnh Lạng Sơn đã được bố trí vốn  trong Chương trình phục hồi và phát triển KT-XH. 

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành tại Văn bản 910 ngày 22/10/2022, Bộ GTVT đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ tại  Văn bản 11404 ngày 1/11/2022, trong đó đề xuất giao UBND tỉnh Lạng Sơn là cơ quan chủ quản thực hiện dự án và Bộ  GTVT bàn giao nguyên trạng đoạn tuyến trong quá trình thực hiện đầu tư.  

Bộ GTVT cho biết, tại các văn bản góp ý, các bộ chưa có sự thống nhất đối với đề xuất giao  UBND tỉnh Lạng Sơn là cơ quan chủ quản thực hiện dự án, trong đó một số bộ  đồng thuận (Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Xây dựng), một số bộ chưa đồng thuận  (Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính).

Trong đó, Bộ Tài chính có ý kiến việc giao Bộ GTVT là cơ  quan chủ quản thực hiện dự án là phù hợp với các quy định của pháp luật hiện  hành về giao thông đường bộ, xây dựng và ngân sách nhà nước. 

Vì vậy, tại Văn bản 57 ngày 4/01/2023, Phó Thủ tướng  Chính phủ yêu cầu thực hiện theo ý kiến chỉ đạo tại Văn bản 910/TTg-CN ngày  22/10/2022, trong đó Bộ GTVT rà soát tiêu chí theo quy định tại Luật Giao thông  đường bộ, xem xét việc chuyển đoạn tuyến quốc lộ 4B thành đường địa phương  và bàn giao cho UBND tỉnh Lạng Sơn quản lý. 

Đến ngày 10/1/2023, Bộ GTVT đã tiếp tục rà soát, làm việc với các Bộ KH&ĐT,  Bộ Tài chính, UBND tỉnh Lạng Sơn và thống nhất đánh giá  việc chuyển đoạn tuyến thành đường địa phương là chưa phù hợp.

Cụ thể, QL4B thuộc đường vành đai 1 có điểm đầu tại cảng Mũi Chùa, tỉnh    Quảng Ninh và điểm cuối tại cửa khẩu A Pa Chải, tỉnh Điện Biên, tổng chiều dài  khoảng 1.382 km là quốc lộ theo khoản 1 Điều 39 Luật Giao thông đường bộ. Do đó, việc chuyển đoạn tuyến QL4B thành đường địa phương làm đường vành đai  1 bị ngắt quãng, không liên tục.

Đoạn tuyến Km18 - Km80 là tuyến đường độc đạo trong khu vực, không  có đường song hành nên không đủ cơ sở xem xét chuyển thành đường địa phương  theo quy định điểm đ khoản 2 Mục II Điều 1 Quyết định 1454 ngày  1/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ. 

Việc điều chuyển đoạn tuyến thành đường địa phương sẽ phải điều chỉnh  tên gọi của tuyến đường là đường tỉnh (tùy theo các đặt tên của địa phương) nên  không còn phù hợp với tên dự án đã được xác định trong chương trình phục hồi  và phát triển kinh tế - xã hội. "Vì vậy, việc thực hiện theo chỉ đạo tại Văn bản 57/VPCP-CN ngày  4/1/2023 vẫn còn các tồn tại, vướng mắc nêu trên", văn bản của Bộ GTVT nêu rõ. 

Bộ GTVT cho biết, mặc dù nhận được sự quan tâm của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và sự  tích cực tham gia góp ý của các bộ, UBND tỉnh Lạng Sơn, tuy nhiên đến nay dự  án nâng cấp đoạn Km18 - Km80, QL4B vẫn chưa được giao cơ quan chủ  quản thực hiện, tiến độ đã chậm so với yêu cầu trong chương trình phục hồi và  phát triển kinh tế - xã hội. 

"Để giải quyết dứt điểm các tồn tại, vướng mắc nêu trên và bảo đảm đúng  quy định pháp luật hiện hành, Bộ GTVT kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giao Bộ  GTVT là cơ quan chủ quản thực hiện dự án để sớm triển khai thủ tục chuẩn bị đầu  tư. Bộ GTVT sẽ phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh Lạng Sơn trong quá trình triển  khai", Bộ GTVT kiến nghị. 

Ý kiến của bạn

Bình luận