Đề xuất giải pháp cào bóc tái chế nguội tại chỗ cho các tuyến đường đô thị

Diễn đàn khoa học 11/05/2021 06:11

Công nghệ cào bóc tái chế nguội tại chỗ hiện nay được áp dụng rộng rãi tại Việt Nam. Tuy nhiên, nó chỉ áp dụng cho các tuyến quốc lộ, các tuyến đường ngoài khu vực đô thị không phải khống chế nâng hạ cao độ cũng như xử lý các chướng ngại trong phạm vi mặt đường. Với các tuyến đường đô thị thì vấn đề khống chế cao độ đường cũ và xử lý chướng ngại trên mặt đường rất đáng được quan tâm. Do đó, cần có giải pháp thiết kế thi công hợp lý để đảm bảo chất lượng cũng như tiến độ cho các tuyến đường này. Nội dung bài báo sẽ trình bày về những giải pháp trong thiết kế thi công cào bóc tái chế nguội tại chỗ áp dụng cho các tuyến đường đô thị như trên.

Tác giả: ThS. VÕ HỒNG LÂM
              Phân hiệu tại TP. Hồ Chí Minh, Trường Đại học Giao thông vận tải
              
TS. TRẦN HỮU BẰNG
              Trường Đại học Thủ Dầu Một

Image750602
Thi công cào bóc tái chế nguội

Hiện nay, công nghệ cào bóc tái chế nguội tại chỗ có ưu điểm đem lại hiệu quả kinh tế, tận dụng ngay vật liệu tại hiện trường, tài nguyên thiên nhiên được gìn giữ, thân thiện với môi trường, thời gian thi công rất nhanh chỉ trong một chu kỳ đơn nguyên công, hạn chế thấp nhất những thiệt hại gây ra bởi UTGT do thi công kéo dài - phù hợp với đường có lưu lượng xe lớn. Phương pháp này được sử dụng thành công ở nhiều nước trên thế giới và Việt Nam [4]. Tuy nhiên, nó chỉ áp dụng cho các tuyến quốc lộ, các tuyến đường ngoài khu vực đô thị không phải khống chế nâng hạ cao độ cũng như xử lý các chướng ngại trong phạm vi mặt đường. Các tuyến đường đô thị có đặc điểm là rất nhiều công trình xây dựng hai bên, công trình ngầm và công trình nổi (chướng ngại vật) trong phạm vi mặt đường rất nhiều. Cho nên, trong công tác cải tạo, sửa chữa hư hỏng mặt đường cũ thì vấn đề khống chế cao độ mặt đường và xử lý chướng ngại trên mặt đường rất đáng được quan tâm. Do đó, cần có giải pháp thiết kế thi công hợp lý để đảm bảo chất lượng cũng như tiến độ cho các tuyến đường này.

Mời độc giả xem nội dung đầy đủ bài khoa học tại đây 

Ý kiến của bạn

Bình luận