Đề xuất giải pháp nâng cao tính công nghệ trong quá trình chế tạo và lắp đặt hệ thống đường ống tàu thủy

Diễn đàn khoa học 19/10/2021 16:08

Bài báo trình bày tính cấp thiết của vấn đề nâng cao tính công nghệ trong quá trình chế tạo và lắp đặt hệ thống đường ống tàu thủy, phân tích các đặc điểm công nghệ và đề ra các giải pháp trong quá trình này. Phương án đề xuất cho phép rút ngắn thời gian thi công và giảm khối lượng công việc trong phần đường ống khi thực hiện các đơn đặt hàng đóng tàu, cũng như tăng hiệu suất lao động trong các nhà máy đóng tàu.


Tác giả: TS. ĐỖ TẤT MẠNH; ThS. BÙI SỸ HOÀNG - Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

Image756091
Mô phỏng hệ thống đường ống tàu

Trong 30 năm trở lại đây thì tổng khối lượng lao động liên quan đến quá trình chế tạo và lắp đặt hệ thống đường ống tàu thủy đã tăng từ 5% lên đến 10 - 20% so với tổng khối lượng lao động đóng tàu [6]. Rất nhiều nguyên công lắp đặt đường ống nằm trên đường tới hạn quan trọng, do vậy trực tiếp ảnh hưởng đến tiến độ chung của việc đóng tàu. Vì vậy, một trong những xu thế quan trọng trong công nghiệp đóng tàu ngày nay là làm tăng được hiệu quả sản xuất thông qua việc đưa các công nghệ mới vào quá trình chế tạo và lắp đặt hệ thống đường ống, từ đó giúp rút ngắn thời gian thi công đóng tàu cũng như giảm chi phí sản xuất.

Hiện nay, trên thế giới đã có khá nhiều nghiên cứu nhằm nâng cao tính công nghệ trong việc thiết kế và lắp đặt hệ thống đường ống tàu thủy [4,7,8]. Tuy nhiên, các giải pháp vẫn chưa đáp ứng được hoàn toàn nhu cầu của thực tiễn, khối lượng công việc cũng như thời gian lao động liên quan đến quá trình lắp đặt hệ thống đường ống tàu thủy vẫn chiếm tỷ trọng cao. Hay nói cách khác là vẫn còn một khoảng trống công nghệ giữa các công đoạn này khiến cho các sơ đồ bản vẽ hệ thống ống từ thiết kế khi triển khai vào thực tế luôn có những sai số khó khắc phục. Mặc dù số lượng các công trình nghiên cứu đã thực hiện tương đối nhiều nhưng vẫn còn nhiều vấn đề tồn tại trong quá trình chế tạo và lắp đặt hệ thống đường ống tàu thủy, thậm chí tại nhiều nhà máy đóng tàu vẫn còn áp dụng các phương pháp khá thô sơ, phụ thuộc nhiều vào tay nghề của người thợ. Điều này đòi hỏi phải nghiên cứu xây dựng thêm những công cụ hỗ trợ đắc lực hơn để bù lấp vào các khoảng trống công nghệ trong quá trình này.

Mời độc giả xem nội dung đầy đủ bài khoa học tại đây

Ý kiến của bạn

Bình luận