Đề xuất tải trọng cắm biển cho công trình cầu giao thông tại Việt Nam

Ứng dụng 22/12/2020 09:20

Bài báo trình bày đề xuất về các dạng hoạt tải xe và phương pháp sử dụng cho công tác phân tích, đánh giá, cắm biển tải trọng công trình cầu giao thông tại Việt Nam.

Tác giả: PGS. TS. VŨ HỒNG NGHIỆP
             Trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh
             TS. NGUYỄN ĐÌNH HÙNG
             Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh
             TS. NGUYỄN THẠC QUANG
            Trường Đại học Giao thông vận tải - Phân hiệu tại TP. Hồ Chí Minh

Việt Nam đang ở giai đoạn tập trung xây dựng phát triển cơ sở hạ tầng, đặc biệt là cơ sở hạ tầng giao thông, trong đó có hệ thống cầu. Các công trình giao thông, đặc biệt là cầu cống, được xây dựng sao cho các phương tiện giao thông, với các kích thước nằm trong giới hạn quy định của nước đó, đi lại được an toàn. Cùng với việc thay đổi tiêu chuẩn thiết kế là thời gian sử dụng ngày càng tăng lên, việc quá tải và hư hỏng trong các bộ phận kết cấu của các công trình cầu cống do việc tăng lên cả về lưu lượng, chủng loại và tải trọng của các phượng tiện tham gia giao thông lên đã dẫn đến một nhu cầu cấp bách là việc đánh giá, hạn chế và cắm biển tải trọng khai thác trong các công trình cầu đang khai thác. Do đó, thời gian sắp tới sẽ là giai đoạn quản lý khai thác hệ thống công trình. Để đảm bảo tuổi thọ đồng thời tận dụng tối đa khả năng chịu lực công trình cho khai thác thì cần phải phân tích đánh giá cắm biển tải trọng công trình cầu định kỳ. Việc đánh giá xếp hạng tải trọng cần xét đến đặc thù của tiêu chuẩn kỹ thuật của công trình đã được áp dụng.

Image701704
Các dạng hoạt tải xe theo AASHTO

Ngoài ra, đặc thù công trình cầu ở Việt Nam rất đa dạng từ cầu nông thôn cho tải trọng nhỏ đến cầu với tải trọng thiết kế chuẩn (H30 với tiêu chuẩn cũ và HL93 với tiêu chuẩn mới). Do đó, hoạt tải đánh giá cắm biển tải trọng cần phải được phân cấp để thuận tiện cho công tác phân tích đánh giá cũng như quản lý công trình cầu. Phương pháp đánh giá xếp hạng tải trọng khai thác để cắm biển tải trọng cần phù hợp với tiêu chuẩn thiết kế hiện nay và tương lai. Do đó, phương pháp đánh giá xếp hạng cắm biển tải trọng công trình theo ASSHTO cần được phổ biến rộng rãi.

Trong bài báo tập trung vào giới thiệu phương pháp đánh giá xếp hạng cắm biển tải trọng theo AASHTO với các hệ hoạt tải được phân cấp phù hợp với cả hai hệ tiêu chuẩn trên cho công trình cầu tại Việt Nam. Trong đó, các loại tải trọng dùng để cắm biển tải trọng được phân tích và đề xuất. Quy trình đánh giá cắm biển tải trọng cũng được đề xuất.

Mời độc giả xem nội dung đầy đủ bài khoa học tại đây 

Ý kiến của bạn

Bình luận