Điểm danh các cầu vượt sông lớn đang thi công ở phía Bắc

Điểm danh các cầu vượt sông lớn đang thi công ở phía Bắc

Trên các tuyến đường thủy quốc gia phía Bắc hiện có hơn chục công trình cầu vượt sông đang thi công, trong đó một số cầu hoàn thành trong năm 2022.

Đường bộ
Điểm danh những cầu nghìn tỷ vượt sông lớn đang thi công ở phía Nam

Điểm danh những cầu nghìn tỷ vượt sông lớn đang thi công ở phía Nam

Trên sông Tiền hiện có cầu Mỹ Thuận 2, Rạch Miễu 2, sông Hậu có cầu Châu Đốc, sông Đồng Nai có cầu Bạch Đằng 2... đang triển khai thi công.

Đường bộ
Nghiên cứu ma sát âm trong móng cọc công trình cầu

Nghiên cứu ma sát âm trong móng cọc công trình cầu

Ma sát âm là một trong những tác động ảnh hưởng tiêu cực đến sức chịu tải của cọc trong kết cấu móng. Đã có nhiều phương pháp phân tích, tính toán xác định những ảnh hưởng này như Feld, Fellenius, Bowles… Bên cạnh đó, sử dụng phần mềm Plaxis-3D Foundation để phân tích cũng cho kết quả tốt. Bài báo trình bày một cách tiếp cận ban đầu về việc nghiên cứu ảnh hưởng của ma sát âm đến sức chịu tải của cọc dưới tác dụng của tải trọng thẳng đứng.

Diễn đàn khoa học
Đề xuất tải trọng cắm biển cho công trình cầu giao thông tại Việt Nam

Đề xuất tải trọng cắm biển cho công trình cầu giao thông tại Việt Nam

Bài báo trình bày đề xuất về các dạng hoạt tải xe và phương pháp sử dụng cho công tác phân tích, đánh giá, cắm biển tải trọng công trình cầu giao thông tại Việt Nam.

Ứng dụng
Nghiên cứu đề xuất đánh giá xếp hạng kết cấu công trình cầu tại Việt Nam

Nghiên cứu đề xuất đánh giá xếp hạng kết cấu công trình cầu tại Việt Nam

Bài báo trình bày phương pháp đề xuất cho đánh giá hiện trạng kết cấu công trình cầu giao thông tại Việt Nam, bao gồm: (1) Đánh giá xếp hạng hiện trạng các cấu kiện; (2) Đánh giá xếp hạng hiện trạng tổng thể công trình. Kết quả đánh giá xếp hạng là cơ sở để đưa ra các quyết định về khả năng chịu tải trọng và khả năng khai thác của công trình cũng như quyết định công trình cầu có cần phải được kiểm định phân tích, tính toán chuyên sâu hoặc thậm chí thí nghiệm thử tải để tìm tải trọng khai thác phù hợp.

Diễn đàn khoa học
Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu số phục vụ công tác quản lý, khai thác các công trình cầu trên địa bàn TP. Hà Nội do Sở GTVT Hà Nội quản lý

Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu số phục vụ công tác quản lý, khai thác các công trình cầu trên địa bàn TP. Hà Nội do Sở GTVT Hà Nội quản lý

Cùng với tốc độ phát triển nhanh chóng của đô thị hóa, hạ tầng giao thông của TP. Hà Nội cũng đang có những bước thay đổi đáng kể. Điều đó dẫn đến khối lượng quản lý các công trình giao thông nói chung và công trình cầu nói riêng cũng tăng nhanh. Đặc điểm của các cây cầu trong địa bàn TP. Hà Nội là được xây dựng qua nhiều thời kì lịch sử khác nhau, sử dụng các chủng loại vật liệu, giải pháp kết cấu khác nhau và được thiết kế cho các khổ cầu, tải trọng thiết kế khác nhau nên việc quản lý càng trở nên phức tạp.

Diễn đàn khoa học
Phân tích, lựa chọn công thức xác định sức kháng của cọc ống thép sử dụng trong công trình cầu ở Việt Nam

Phân tích, lựa chọn công thức xác định sức kháng của cọc ống thép sử dụng trong công trình cầu ở Việt Nam

Bài báo trình bày một số kết quả nghiên cứu xác định công thức tính toán sức chịu tải cọc ống thép sử dụng trong công trình cầu ở Việt Nam.

Nghiên cứu đánh giá và các giải pháp chống ăn mòn tiên tiến cho gối thép của công trình cầu ở Việt Nam

Nghiên cứu đánh giá và các giải pháp chống ăn mòn tiên tiến cho gối thép của công trình cầu ở Việt Nam

Gối cầu là bộ phận giữ vai trò quan trọng trong công trình cầu. Tại Việt Nam, trừ cầu đường sắt, hầu hết các gối cầu thép ở cầu đường bộ đều không được bảo trì thường xuyên với hư hỏng phổ biến là gỉ dẫn đến thực tế nhiều gối cầu thép không đảm bảo hoạt động bình thường do bị ăn mòn.

Các phương pháp nâng cao chất lượng của lớp bê tông bảo vệ trong kết cấu công trình cầu

Các phương pháp nâng cao chất lượng của lớp bê tông bảo vệ trong kết cấu công trình cầu

Lớp bê tông bảo vệ đóng vai trò như một lớp phủ nhằm hạn chế ảnh hưởng xấu của môi trường đến kết cấu công trình.

Áp dụng công nghệ khe co giãn Asphalt đàn hồi trong sửa chữa công trình cầu

Áp dụng công nghệ khe co giãn Asphalt đàn hồi trong sửa chữa công trình cầu

Dựa trên đề nghị của các nhà cung ứng sản phẩm khoa học công nghệ, vật liệu mới trong lĩnh vực bảo trì cầu, đường, Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa có quyết định áp dụng sản phẩm khe co giãn Asphalt đàn hồi trong việc xây dựng cầu.

Khoa học - Công nghệ