Đến hết năm 2022, phương tiện đường thủy được giảm lệ phí thế nào?

Tác giả: Huy Lộc

saosaosaosaosao
Giao thông 24h 06/10/2022 11:21

Theo hướng dẫn của Bộ Tài chính, phương tiện thủy nằm trong nhóm phương tiện được giảm phí, lệ phí đến hết năm 2022.

Giảm lệ phí cho phương tiện thủy đến hết năm 2022, cụ thể bao nhiêu? - Ảnh 1.

Phương tiện thủy được giảm 50% lệ phí ra, vào cảng, bến thủy đến hết năm 2022.

Theo quy định tại Thông tư 59/2022 của Bộ Tài chính quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ khó khăn cho hoạt động kinh doanh vận tải, kể từ ngày 1/10 đến hết ngày 31/12/2022, mức thu một số khoản phí, lệ phí trong lĩnh vực GTVT (hàng hải, hàng không, đường sắt và đường thủy nội địa) giảm từ 20-50% biểu phí, lệ phí được áp dụng cho từng lĩnh vực chuyên ngành.

Cụ thể, đối với lĩnh vực đường thủy nội địa: Mức thu lệ phí ra, vào cảng, bến thủy nội địa bằng 50% mức thu quy định tại điểm 2 khoản 1 Điều 4 Thông tư số 248/2016 của Bộ Tài chính (quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí áp dụng tại các cảng, bến thủy nội địa). 

Cụ thể hơn, mức thu lệ phí phương tiện thủy ra, vào cảng bến thủy theo biểu phí là từ 5.000-50.000 đồng/chuyến, tùy theo trọng tải hoặc số ghế của phương tiện. Với mức thu trên, mức thu lệ phí giảm còn 2.500-25.000 đồng/chuyến.

Ví dụ: phương tiện thủy chở hàng trọng tải toàn phần trên 200 tấn đến 500 tấn hoặc sức chở từ 51 ghế đến 100 ghế có mức phí 20.000 đồng/chuyến. Với mức giảm trên, mức thu giảm xuống còn 10.000 đồng/chuyến.

Tương tự, phí trình báo đường thủy cũng chỉ thu bằng 50% mức thu được quy định tại khoản 1 Điều 4 thông tư trên. Phí trình báo đường thủy (thông báo hoàn cảnh phương tiện gặp phải và biện pháp đã áp dụng để khắc phục nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp; trình tại Cảng vụ đường thủy, đơn vị quản lý đường thủy, cảnh sát đường thủy, UBND nơi gần nhất chậm nhất sau 3 ngày làm việc, kể từ khi xảy ra sự cố) hiện có 2 mức: 50.000 (đối với phương tiện thủy nội địa, phương tiện thủy nước ngoài) và 100.000 đồng/lần (đối với tàu biển, thủy phi cơ). Với mức giảm trên, phí trình báo giảm xuống chỉ còn 25.000 đồng và 50.000 đồng/lần.

Với lĩnh vực hàng hải: Mức thu phí trọng tải, phí bảo đảm hàng hải, lệ phí tàu thuyền ra, vào cảng biển đối với hoạt động hàng hải bằng 80% mức thu được quy định tại Điều 12, Điều 13 và Điều 16 Thông tư số 261/2016 của Bộ Tài chính (quy định về phí, lệ phí hàng hải và biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải).

Lĩnh vực hàng không: Mức thu phí thẩm định cấp chứng chỉ, giấy phép, giấy chứng nhận trong hoạt động hàng không dân dụng; cấp giấy phép ra vào khu vực hạn chế tại cảng hàng không, sân bay; phí đăng ký giao dịch bảo đảm đối với tàu bay bằng 80% mức thu quy định tại Thông tư số 193/2016 của Bộ Tài chính (quy định mức thu, chế độ nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực hàng không; nhưng không áp dụng đối với nội dung thu tại các điểm từ 4.1 đến 4.5.1, 5, 6 mục VI phần A biểu phí; nội dụng thu thứ 4 mục VIII phần A biểu phí).

Lĩnh vực đường sắt: Mức thu phí sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt bằng 50% mức thu quy định tại Điều 3 Thông tư số 295/2016 của Bộ Tài chính (quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt).

Ý kiến của bạn

Bình luận