Sắp giảm nhiều thủ tục đăng kiểm, đường thủy

Tác giả: Huy Lộc

saosaosaosaosao
Giao thông 24h 08/09/2022 16:40

Bộ GTVT dự kiến cắt giảm, đơn giản hóa hơn chục quy định, thủ tục hành chính… lĩnh vực đăng kiểm, đường thủy nội địa.

Sắp giảm bớt nhiều thủ tục đăng kiểm, đường thủy - Ảnh 1.

Hiện Cục Đăng kiểm VN và các đơn vị đăng kiểm xe cơ giới thực hiện chế độ báo cáo hằng năm về danh sách xe ôtô đã hết, sắp hết niên hạn sử dụng. Dự kiến sẽ cắt giảm chế độ báo cáo này để tiết giảm chi phí.

Theo dự thảo "Báo cáo phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ GTVT năm 2022" đang được Bộ GTVT xây dựng, lấy ý kiến các đối tượng tác động, dự kiến có 4 quy định trong lĩnh vực đăng kiểm và 7 quy định thuộc lĩnh vực đường thủy được cắt giảm hoặc đơn giản hóa.

Cụ thể, lĩnh vực đăng kiểm: giảm bớt quy định số lượng về cán bộ kỹ thuật, kiểm tra chất lượng và thợ đóng tàu thủy. Theo đó, giảm số lượng cán bộ kỹ thuật trình độ đại học chuyên ngành máy tàu thủy xuống còn 3 người, chuyên ngành điện tàu thủy còn 3 người; tương ứng với giảm 25% so với hiện nay. 

Số lượng hệ thống quản lý chất lượng trong sản xuất cũng chỉ áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001 hoặc tương đương, miễn áp dụng ISO 14001. Lợi ích phương án cắt giảm, đơn giản hóa trên là tiết giảm chi phí 25% (tiết giảm 12,5 triệu đồng/năm) so với hiện nay.

Cùng đó, bỏ quy định thời hạn hiệu lực tối đa 3 năm của Giấy chứng nhận quốc tế về an ninh tàu biển theo Bộ luật quốc tế về an ninh tàu biển và cảng biển (Bộ luật ISPS), giúp tiết giảm 40% chi phí (khoảng 2,7 triệu đồng/năm) cho doanh nghiệp.

Chế độ báo cáo danh sách xe ôtô hết niên hạn, xe sắp hết niên hạn trong giai đoạn 2022 - 2025 cũng được đề xuất cắt bỏ, giúp cắt giảm 100% chi phí cho hoạt động này (191 triệu đồng/năm).

Trong lĩnh vực đường thủy nội địa, Bộ GTVT đề xuất đơn giản hóa một số thủ tục như: phê duyệt kế hoạch an ninh và cấp giấy chứng nhận phù hợp an ninh cảng thủy nội địa tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài; xác nhận hàng năm Giấy chứng nhận phù hợp an ninh cảng thủy nội địa giảm từ 3 bộ hồ sơ xuống còn 2 bộ; giúp tiết kiệm từ hơn 1,8% đến hơn 7,6% chi phí/năm (tiết kiệm 272 nghìn đồng/năm đến hơn 4 triệu đồng/năm).

Bên cạnh đó, thời gian hoàn thành giải quyết thủ tục hành chính "Đổi tên cảng, bến thủy nội địa, khu neo đậu" từ 5 ngày xuống còn 3 ngày làm việc…

Dự thảo báo cáo nêu, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ GTVT, năm 2021, Bộ GTVT thực hiện cắt giảm, đơn giản hóa 165 quy định, thủ tục liên quan đến phạm vi chức năng quản lý của bộ.

Năm 2022, tiếp tục cắt giảm 54 quy định, nâng tổng số lên 219/1.044 quy định được cắt giảm, đơn giản hóa, đạt tỷ lệ 21%, góp phần tạo thuận lợi, tiết giảm chi phí cho doanh nghiệp, người dân.

Ý kiến của bạn

Bình luận