Giải pháp kỹ thuật tăng chiều sâu trước bến cho cảng biển trong điều kiện Việt Nam

Giải pháp kỹ thuật tăng chiều sâu trước bến cho cảng biển trong điều kiện Việt Nam

Việt Nam có mạng lưới cảng biển phong phú, phân bố đều trên cả nước, trải dài từ Bắc vào Nam. Tính đến năm 2020, nước ta có 28 tỉnh có bờ biển thì có tới 281 bến cảng lớn nhỏ. Nhưng phần lớn các cảng này đều đã cũ, chiều sâu trước bến thấp, không đủ chiều sâu tiếp nhận được những tàu trọng tải lớn. Với xu thế phát triển ngày càng lớn của đội tàu quốc tế thì khả năng tàu biển đến cảng Việt Nam bị hạn chế và không thuận lợi. Xây mới cảng biển đòi hỏi kinh phí rất lớn, chỉ thực hiện được ở một số cảng chính. Để tăng hiệu quả kinh tế, chúng ta cần phải kết hợp nâng cấp các bến cảng hiện hữu, cần có giải pháp kỹ thuật phù hợp hơn để đáp ứng được nhu cầu vận tải ngày càng phát triển như hiện nay. Do đó, cần thiết phải nghiên cứu các giải pháp kỹ thuật cải tạo, tăng chiều sâu trước bến cho cảng biển trong điều kiện Việt Nam. Bài báo trình bày giải pháp tăng chiều sâu trước bến bằng cách mở rộng bến về phía khu nước, tận dụng kết cấu bến hiện hữu để kết nối mà vẫn đảm bảo điều kiện ổn định, hạ

Diễn đàn khoa học
Nghiên cứu xác định hệ số nhớt của bê tông nhựa trong điều kiện Việt Nam

Nghiên cứu xác định hệ số nhớt của bê tông nhựa trong điều kiện Việt Nam

Nội dung bài báo giới thiệu một số kết quả nghiên cứu về hệ số nhớt của bê tông nhựa (BTN) đang được sử dụng phổ biến tại Việt Nam, bao gồm các nội dung nghiên cứu về phương pháp chế tạo mẫu, phương pháp thí nghiệm và xử lý kết quả thí nghiệm khi xác định hệ số nhớt của vật liệu BTN tại Việt Nam. Kết quả nghiên cứu bước đầu cung cấp thêm một số liệu làm căn cứ tính toán, lựa chọn loại BTN đáp ứng khả năng chống hằn lún vệt bánh xe khi xây dựng mặt đường ô tô và sân bay trong điều kiện Việt Nam.

Diễn đàn khoa học
Đánh giá xác suất trùng phục của bánh xe trên mặt đường ô tô trong điều kiện Việt Nam

Đánh giá xác suất trùng phục của bánh xe trên mặt đường ô tô trong điều kiện Việt Nam

Trong bài viết này, tác giả trình bày phương pháp đánh giá xác suất trùng phục bánh xe trên đường ô tô và một số kết quả tính toán xác suất trùng phục bánh xe của các loại trục xe khác nhau tương ứng với các chiều rộng làn xe khác nhau trong điều kiện Việt Nam.