Đồng loạt kiểm tra công tác đào tạo, cấp GPLX từ 1/1/2022 đến nay

Tác giả: Minh Tùng

saosaosaosaosao
Giao thông 24h 10/02/2023 19:48

Bộ GTVT yêu cầu Trưởng các đoàn kiểm tra báo cáo Bộ GTVT (qua Thanh tra Bộ) kết quả kiểm tra đợt 1 trước ngày 5/3/2023, báo cáo Bộ trưởng Bộ GTVT trước ngày 10/3/2023.

Kiểm tra đào tạo, sát hạch, cấp GPLX  từ 01/01/2022 đến thời điểm kiểm tra. - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Bộ GTVT vừa ban hành Quyết định số 80 về kiểm tra công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe (GPLX) cơ giới đường bộ của Sở GTVT, Sở GTVT - Xây dựng.

Quyết định do Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ ký nêu rõ, việc kiểm tra tính từ 1/1/2022 đến thời điểm kiểm tra, hoàn thành trước ngày 30/4/2023. Các Đoàn kiểm tra có nhiệm vụ kiểm tra theo nội dung, kế hoạch kiểm tra; thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật.

Động thái này của Bộ GTVT nhằm phát hiện bất cập trong công tác đào tạo, sát hạch, cấp GPLX (nếu có) để kiến nghị biện pháp khắc phục, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện thể chế để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, nâng cao chất lượng và phòng ngừa tiêu cực trong công tác đào tạo, sát hạch, cấp GPLX.

Qua đó đánh giá việc chấp hành quy định pháp luật của các Sở GTVT trong công tác đào tạo, sát hạch, cấp GPLX; Phòng ngừa, phát hiện, chấn chỉnh và xử lý tồn tại, vi phạm (nếu có); hướng dẫn các đơn vị được kiểm tra thực hiện đúng quy định của pháp luật.

Bộ GTVT yêu cầu hoạt động kiểm tra đảm bảo chính xác, khách quan, đúng nội dung, phạm vi, đối tượng và xử lý vi phạm (nếu có) theo quy định.

Phạm vi và nội dung kiểm tra: việc chấp hành quy định của pháp luật trong công tác đào tạo, sát hạch, cấp GPLX của Sở GTVT. Kiểm tra về công tác quản lý đào tạo; Công tác cấp, cấp lại, thu hồi giấy phép đào tạo lái xe ô tô; Tiếp nhận, giám sát, quản lý phương án hoạt động đào tạo lái xe các hạng A1, A2, A3, A4; đào tạo lái xe mô tô hạng A1, hạng A4 cho đồng bào dân tộc thiểu số không biết đọc, viết tiếng Việt.

Thanh, kiểm tra công tác cấp, cấp lại giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe, giấy phép xe tập lái; Tiếp nhận, kiểm tra, rà soát các báo cáo của cơ sở đào tạo (báo cáo đăng ký sát hạch lái xe, kế hoạch đào tạo); Quản lý lưu lượng đào tạo lái xe ô tô. Thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động đào tạo lái xe ô tô; Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo lái xe; Kiểm tra, giám sát các khóa học, kỳ thi cấp chứng chỉ; Kiểm tra, quản lý thiết bị và dữ liệu DAT.

Ngoài ra, kiểm tra công tác quản lý và tổ chức sát hạch, cấp, cấp lại, thu hồi giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe loại 3 đủ điều kiện hoạt động; Chuẩn bị, tổ chức kỳ sát hạch cấp GPLX (bao gồm cả sát hạch lái xe mô tô hạng A1, hạng A4 cho đồng bào dân tộc thiểu số không biết đọc, viết tiếng Việt).

"Trường hợp cần thiết, các đoàn kiểm tra có thể làm việc với các cơ quan, đơn vị có liên quan để thu thập, đối chiếu thông tin, tài liệu phục vụ cho công tác kiểm tra; các Đoàn kiểm tra có thể làm việc ngoài giờ hành chính theo quyết định của Trưởng đoàn kiểm tra và thống nhất với đối tượng kiểm tra", quyết định nêu.

.

Ý kiến của bạn

Bình luận