Đồng ý xây mới cầu đường sắt trên tuyến Hà Nội-Đồng Đăng

Tác giả: PV

saosaosaosaosao
Đường sắt 12/07/2022 14:23

Bộ GTVT vừa có văn bản gửi UBND tỉnh Bắc Ninh về việc đầu tư xây dựng cải tạo cầu đường sắt Km30+430 tuyến đường sắt Hà Nội – Đồng Đăng.

Bộ GTVT chấp thuận cho địa phương cải tạo cầu đường sắt Y Na trên tuyến Hà Nội - Đồng Đăng (Ảnh minh họa)

Bộ GTVT chấp thuận cho địa phương cải tạo cầu đường sắt Y Na trên tuyến Hà Nội - Đồng Đăng (Ảnh minh họa)

Cụ thể, Bộ GTVT nhận được công văn của UBND TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh đề nghị chấp thuận cho đầu tư xây dựng cải tạo cầu đường sắt Km30+430,19 tuyến đường sắt Hà Nội – Đồng Đăng. 

Theo đó, UBND TP. Bắc Ninh đề nghị xây dựng mới cầu đường sắt Y Na để mở rộng khẩu độ nhịp, xóa bỏ hạn chế về tĩnh không giữa đường bộ và đường sắt nhằm đảm bảo ATGT cho các phương tiện giao thông lưu thông dưới gầm cầu đường sắt. 

Trả lời về việc này, Bộ GTVT cho hay, cầu Y Na Km30+421 tuyến đường sắt Hà Nội – Đồng Đăng gồm 02 nhịp dầm giản đơn bằng bê tông cốt thép có khẩu độ mỗi nhịp dầm là 5,72m, mố và trụ bằng bê tông cốt thép đặt trên móng nông. Hiện tại, trạng thái kỹ thuật của cầu ổn định, đảm bảo an toàn khai thác.

Để đảm bảo ATGT đường sắt, đường bộ trên địa phận TP. Bắc Ninh, Bộ GTVT đồng ý về chủ trương xây dựng mới cầu đường sắt tại vị trí cầu hiện tại Km30+430,19 tuyến đường sắt Hà Nội – Đồng Đăng theo đề nghị của UBND TP. Bắc Ninh với các yêu cầu sau: 

Khổ tĩnh không tối thiểu của công trình đường bộ dưới gầm cầu đường sắt Km30+430,19 xây dựng mới phải tuân thủ quy định tại khoản 5, khoản 6 Điều 10 Nghị định số 56/2018; Điều 21 Nghị định số 11/2010.

Hồ sơ thiết kế phải tuân thủ các quy định của pháp luật về đường sắt và các quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn áp dụng; đảm bảo an toàn công trình, an toàn giao thông vận tải đường sắt.

Sau khi hoàn thành công trình, việc bàn giao tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia thực hiện theo quy định tại Nghị định số 46/2018.

“Toàn bộ kinh phí khảo sát, thiết kế, GPMB (nếu có) và đầu tư xây dựng mới cầu đường sắt tại Km30+460,19 tuyến đường sắt Hà Nội – Đồng Đăng do địa phương chịu trách nhiệm chi trả cho đơn vị thực hiện; kinh phí quản lý, bảo trì cầu đường sắt sau khi hoàn thành công trình và bàn giao tài sản cho ngành đường sắt quản lý được lấy từ nguồn vốn sự nghiệp kinh tế đường sắt được cấp hàng năm", Bộ GTVT cho hay.

Ý kiến của bạn

Bình luận