Gắn kết quản lý và doanh nghiệp trong hoạt động vận tải thủy nội địa

Tác giả: P.V

saosaosaosaosao
Giao thông 24h 15/12/2020 11:01

Cục Đường thủy nội địa Việt Nam vừa ký Bản Ghi nhớ hợp tác giữa Cục Đường thủy nội địa Việt Nam và Hiệp hội đại lý và môi giới Hàng hải Việt Nam, Hội Vận tải thủy nội địa Việt Nam.

dt_hvtt-jpg
Toàn cảnh Lễ ký kết

Bản Ghi nhớ này nhằm tăng cường quan hệ hợp tác giữa Cục Đường thủy nội địa Việt Nam và Hiệp hội Đại lý và Môi giới hàng hải Việt Nam, Hội Vận tải thủy nội địa Việt Nam; tạo khuôn khổ hợp tác cùng có lợi và hướng đến phục vụ cho lợi ích chung của ngành đường thủy nội địa Việt Nam và vì lợi ích của người sử dụng dịch vụ vận tải thủy nội địa, dịch vụ đại lý và môi giới đường thủy. Qua đó tăng cường sự gắn kết giữa các doanh nghiệp vận tải thủy nội địa, doanh nghiệp hoạt động đại lý môi giới đường thủy và cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành về đường thủy nội địa.

Một số nội dung hợp tác chủ yếu, gồm: Trao đổi thông tin về phí, lệ phí, cước phí, giá dịch vụ liên quan đến cảng, bến thủy nội địa hoạt động vận tải thủy nội địa, hoạt động đại lý và môi giới trong ngành đường thủy nội địa; thông tin, số liệu thống kê được quyền phổ biến; thông tin có liên quan đến chủ trương, chính sách, quy định có liên quan đến hoạt động của hai Bên.

 Kết nối mạng thông tin điện tử giữa hai bên, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của hội viên Hiệp hội Đại lý và Môi giới hàng hải Việt Nam, Hội Vận tải thủy nội địa Việt Nam và phản ánh kịp thời các khó khăn, vướng mắc trong hoạt động vận tải thủy nội địa, đại lý và môi giới giúp công tác quản lý nhà nước của Cục Đường thủy nội địa Việt Nam theo yêu cầu nhưng không làm phương hại đến lợi ích của hai Bên.

Phối hợp tổ chức các hội thảo, hội nghị liên quan đến vận tải thủy, đại lý và môi giới trong ngành đường thủy nội địa, phát triển nguồn nhân lực phục vụ cho nhu cầu của hai Bên. Trước hết là việc tuyên truyền phổ biến các quy định có liên quan đến pháp luật về giao thông đường thủy nội địa, các chính sách khuyến khích phát triển vận tải thủy nội địa, vận tải ven biển bằng phương tiện thủy nội địa và vận tải thủy giữa Việt Nam và Campuchia. Tham gia phản biện xã hội với các văn bản do Cục Đường thủy nội địa Việt Nam chủ trì soạn thảo có liên quan đến ngành đại lý và môi giới đường thủy.

Phối hợp, hỗ trợ trong liên kết, phát triển quan hệ giữa nhà cung cấp và người kinh doanh dịch vụ vận tải thủy nội địa, dịch vụ đại lý và môi giới trong ngành đường thủy nội địa; quan hệ với các chủ phương tiện thủy nội địa; phát triển vận tải thủy giữa Việt Nam và Campuchia, vận tải ven biển bằng phương tiện thủy nội địa, vận tải đa phương thức, hoạt động có hiệu quả các cảng, bến thủy nội địa… thúc đẩy các hoạt động hợp tác quốc tế, ứng dụng khoa học công nghệ trong lĩnh vực vận tải đường thủy nội địa và các hoạt động có liên quan khác.

Tùy thuộc vào tình hình thực tế, hàng năm phối hợp tổ chức các hội nghị đối thoại, hội nghị tiếp xúc hoặc gặp gỡ trao đổi thông tin với các doanh nghiệp để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Ý kiến của bạn

Bình luận