Gấp rút giải ngân dự án giao thông sử dụng vốn nước ngoài

Đường bộ 28/02/2023 11:52

Đến ngày 20/2/2022, có 4/19 dự án đã thực hiện giải ngân kế hoạch đầu tư công vốn nước ngoài với tổng giá trị 89/4.959 tỷ đồng, đạt 1,79% và 8/19 dự án đã báo cáo dự kiến kết quả giải ngân đến hết tháng 2/2023 ước khoảng 196/4.959 tỷ đồng, đạt 3,96%, các dự án còn lại chưa thực hiện giải ngân nguồn vốn nước ngoài.

Gấp rút giải ngân dự án giao thông sử dụng vốn nước ngoài - Ảnh 1.

Thi công cao tốc Bến Lức - Long Thành

Bộ GTVT vừa có văn bản gửi các Ban QLDA: 2, Thăng Long, Mỹ Thuận, Đường sắt, Đường thủy; Các Trường Cao đẳng GTVT Trung ương I, Cao đẳng Hàng hải I; Cục Đường bộ Việt Nam; Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) về việc đôn đốc giải ngân kế hoạch đầu tư năm 2023 nguồn vốn nước ngoài

Vă bản cho biết, thực hiện Nghị định 99 ngày 11/11/2022 của Chính phủ về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công; căn cứ Quyết định 1797 ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc giao chi tiết kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2023, ngày 6/1/2023, Bộ GTVT đã có Công văn 145 đôn đốc các chủ đầu tư, ban quản lý dự án đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2023.

Đến nay, theo báo cáo của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án và kết quả theo dõi của Bộ GTVT, đối với nguồn vốn nước ngoài đã có 17/19 dự án đã phân khai và nhập dự toán chi lên hệ thống TABMIS, 14/19 dự án đã đăng ký kế hoạch giải ngân hàng tháng.

Đến ngày 20/2/2022, có 4/19 dự án đã thực hiện giải ngân kế hoạch đầu tư công vốn nước ngoài với tổng giá trị 89/4.959 tỷ đồng, đạt 1,79% và 8/19 dự án đã báo cáo dự kiến kết quả giải ngân đến hết tháng 2/2023 ước khoảng 196/4.959 tỷ đồng, đạt 3,96%, các dự án còn lại chưa thực hiện giải ngân nguồn vốn nước ngoài.

Bộ GTVT cho biết, công tác giải ngân nguồn vốn nước ngoài có đặc thù cần thời gian xem xét của các nhà tài trợ và tuân thủ các quy định của hiệp định vay. Với quyết tâm giải ngân tối đa kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ giao, Bộ GTVT yêu cầu các chủ đầu tư, ban quản lý dự án báo cáo tình hình tổ chức thực hiện dự án, xác định "đường găng" giải ngân kế hoạch đầu tư năm 2023 nguồn vốn nước ngoài đối với từng dự án.

Trong đó, cần bám sát tiết độ thi công được duyệt đối với các dự án chuyển tiếp thực hiện; đẩy nhanh thủ tục đấu thầu, tạm ứng hợp đồng các dự án khởi công mới và sớm hoàn thiện thủ tục thanh toán, quyết toán các dự án hoàn thành.

Đồng thời, hoàn thiện công tác đăng ký kế hoạch giải ngân hàng tháng đối với các dự án còn lại theo yêu cầu tại Quyết định 1797/QĐ-BGTVT; Rà soát nhu cầu, khả năng giải ngân kế hoạch đầu tư năm 2023 nguồn vốn nước ngoài của các dự án đã được giao tại Quyết định 1797/QĐ-BGTVT, gửi Bộ GTVT (qua Vụ Kế hoạch - Đầu tư) để tổng hợp, theo dõi và báo cáo cấp có thẩm quyền.

Ngoài ra, các chủ đầu tư, ban quản lý dự án cần cung cấp đầy đủ hồ sơ và phối hợp với các cơ quan liên quan của Bộ Tài chính để thực hiện kiểm soát chi, rút vốn; báo cáo Bộ GTVT sau khi hoàn tất thủ tục ghi thu, ghi chi theo quy định.

Ý kiến của bạn

Bình luận