Nghiên cứu xác định chiều cao sóng leo lên công trình gia cố bờ biển dạng mái nghiêng bậc thang

Nghiên cứu xác định chiều cao sóng leo lên công trình gia cố bờ biển dạng mái nghiêng bậc thang

Nội dung bài báo nêu cách xác định chiều cao sóng leo lên công trình gia cố bờ biển mái nghiêng dạng bậc thang bằng hệ thống đồ thị được xây dựng dựa trên mô phỏng toán học.

Diễn đàn khoa học
Nghiên cứu tác động của sóng lên công trình gia cố bờ biển

Nghiên cứu tác động của sóng lên công trình gia cố bờ biển

Nội dung bài báo nêu sự cần thiết áp dụng mô phỏng để xác định tác động của sóng lên công trình gia cố bờ biển

Diễn đàn khoa học