Nghiên cứu xác định chiều cao sóng leo lên công trình gia cố bờ biển dạng mái nghiêng bậc thang

Diễn đàn khoa học 23/09/2021 14:45

Nội dung bài báo nêu cách xác định chiều cao sóng leo lên công trình gia cố bờ biển mái nghiêng dạng bậc thang bằng hệ thống đồ thị được xây dựng dựa trên mô phỏng toán học.

Tác giả: PGS. TS. ĐÀO VĂN TUẤN
              TS. NGUYỄN THỊ DIỄM CHI
              Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

Image746446
Mái nghiêng bậc tại tại Cleveleys nước Anh

Trong các công trình gia cố bờ biển thì kè ốp bờ mái nghiêng là dạng phổ biến nhất, kết cấu mái nghiêng cũng rất đa dạng: bằng đá đổ, khối kỳ dị, tấm bê tông mảng mềm, bậc thang bê tông. Trong thiết kế mái nghiêng cần phải xác định chiều cao sóng leo. Cách xác định chiều cao sóng leo được nêu trong các tiêu chuẩn và chỉ dẫn thiết kế, tuy nhiên do kết cấu trong thực tế rất đa dạng nên một số loại kết cấu chưa có chỉ dẫn đầy đủ, như kết cấu bậc thang, tường hắt sóng. Đối với các kết cấu chưa được đề cập trong tiêu chuẩn hoặc chỉ dẫn thiết kế cần sử dụng mô hình vật lý hoặc toán học để xác định chiều cao sóng leo. Nếu không có mô hình vật lý thì mô hình toán là giải pháp duy nhất. Mái dốc bậc thang là loại kết cấu cần nghiên cứu thêm về xác định chiều cao sóng leo.

Mời độc giả xem nội dung đầy đủ bài khoa học tại đây

Ý kiến của bạn

Bình luận