Nghiên cứu tác động của sóng lên công trình gia cố bờ biển

Diễn đàn khoa học 06/11/2020 06:28

Nội dung bài báo nêu sự cần thiết áp dụng mô phỏng để xác định tác động của sóng lên công trình gia cố bờ biển


 

HDT
Kè ốp bờ có tường đỉnh

 

Nội dung bài báo nêu sự cần thiết áp dụng mô phỏng để xác định tác động của sóng lên công trình gia cố bờ biển; nêu trình tự các bước mô phỏng bằng mô-đun FLUENT của ANSYS, kết quả áp dụng cho một công trình thực tế và đánh giá hiệu quả việc áp dụng.

Đây là công trình nghiên cứu của PGS.TS Đào Văn Tuấn, Trường đại học Hành hải.

Nội dung xem tại đây

 

 

Ý kiến của bạn

Bình luận