Hà Nội yêu cầu ngăn chặn tình trạng bạo lực học đường

21/01/2017 07:01

UBND TP Hà Nội đã ban hành Công văn số 192/UBND-KGVX yêu cầu các đơn vị liên quan tăng cường các biện pháp ngăn chặn tình trạng bạo lực học đường.

bao luc hoc duong moi (1)
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Công văn nêu rõ, UBND TP Hà Nội giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp các Sở, ban, ngành, các tổ chức đoàn thể Thành phố và UBND các quận, huyện, thị xã tăng cường công tác quản lý địa bàn, chỉ đạo công tác tuyên truyền, quản lý, giáo dục học sinh; có biện pháp theo dõi, kiểm tra, ngăn chặn kịp thời các vụ việc học sinh tổ chức gây gổ, đánh nhau ở trong và ngoài nhà trường; kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động của các hàng quán, tụ điểm vui chơi giải trí, dịch vụ internet, trò chơi trực tuyến... có biểu hiện gây mất an ninh, trật tự ở khu vực cổng lớp học.

Phối hợp Sở Văn hóa và Thể thao, UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc thực hiện hiệu quả Quyết định số 1501/QĐ-TTg ngày 28/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường công tác lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015-2020”; Kế hoạch số 180/KH-UBND ngày 28/9/2016 của UBND TP Hà Nội về “Tăng cường công tác lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2016-2020”.

Phối hợp Sở Nội vụ, UBND các quận, huyện, thị xã tăng cường nguồn lực để ngành giáo dục thực hiện tốt công tác tư vấn tâm lý, giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng ứng xử, giải quyết mâu thuẫn cho học sinh.

Xây dựng Kế hoạch hành động cụ thể từng tháng, từng học kỳ và năm học về phòng chống bạo lực học đường để các cơ sở giáo dục triển khai thực hiện, nâng cao nhận thức, ý thức cũng như phát huy vai trò của học sinh trong việc ngăn chặn, tố giác, xử lý kịp thời đối với các hành vi bạo lực.

Định kỳ kết thúc học kỳ 1, kết thúc năm học hoặc đột xuất (nếu có), báo cáo công tác phòng chống bạo lực học đường, đề xuất biện pháp thực hiện gửi UBND TP Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét, chỉ đạo kịp thời, đúng thẩm quyền.

Ý kiến của bạn

Bình luận