Hà Tĩnh: Phê duyệt hơn 10 tỷ đồng bảo trì 9 tuyến đường tỉnh

Tác giả: Minh Tùng

saosaosaosaosao
An toàn giao thông 21/03/2024 14:41

9 tuyến đường tỉnh được bố trí kinh phí bảo trì gồm: ĐT546, ĐT547, ĐT548, ĐT550, ĐT551, ĐT552, ĐT553, ĐT554, ĐT555.

Hà Tĩnh: Phê duyệt hơn 10 tỷ đồng bảo trì 9 tuyến đường tỉnh- Ảnh 1.

Một đoạn Đường tỉnh 547 (Ảnh Báo Hà Tĩnh)

Văn phòng UBND tỉnh Hà Tĩnh cho biết, UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa có quyết định giao Sở GTVT Hà Tĩnh tổ chức thực hiện các bước tiếp theo, bảo đảm tiến độ, tuân thủ các quy định của pháp luật về quản lý, bảo dưỡng thường xuyên các tuyến đường bộ và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Theo đó, năm 2024, tỉnh Hà Tĩnh duyệt dự toán dịch vụ sự nghiệp công công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên trên 9 tuyến đường tỉnh gồm: ĐT546, ĐT547, ĐT548, ĐT550, ĐT551, ĐT552, ĐT553, ĐT554, ĐT555 với nguồn kinh phí hơn 10 tỷ đồng.

Cũng theo quyết định của UBND tỉnh Hà Tĩnh, căn cứ tình hình thực tế về hiện trạng các tuyến đường tỉnh nói trên có biến động giá vật tư, nhân công, máy thi công và thời gian thực hiện hợp đồng, UBND tỉnh giao Sở GTVT phê duyệt điều chỉnh, bổ sung khối lượng, dự toán, cập nhật giá gói thầu đảm bảo phù hợp thời gian thực hiện hợp đồng, tuân thủ đúng quy định, không được gây thất thoát, lãng phí, không làm vượt tổng mức đầu tư được phê duyệt và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung, số liệu điều chỉnh, bổ sung.

Nguồn kinh phí phân bổ được sử dụng quản lý, bảo dưỡng, duy trì khả năng khai thác của tuyến đường tỉnh trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đảm bảo ATGT và bền vững kết cấu hạ tầng giao thông đường tỉnh theo quy định hiện hành, phù hợp với các chi phí được duyệt.

Ý kiến của bạn

Bình luận