Hải Phòng chính thức giảm phí hạ tầng cảng biển từ 1/1/2023

Tác giả: Huy Lộc

saosaosaosaosao
Giao thông 24h 17/12/2022 16:20

Từ 1/1/2023, mức thu phí hạ tầng cảng biển đối với hàng hoá xuất, nhập khẩu khi vào, rời cảng biển Hải Phòng bằng phương tiện thuỷ giảm 50% so với hiện nay.

Hải Phòng chính thức giảm phí hạ tầng cảng biển từ 1/1/2023 - Ảnh 1.

Theo nghị quyết của HĐND TP. Hải Phòng, từ 1/1/2023, mức thu phí hạ tầng cảng biển đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu chở bằng phương tiện thủy vào, rời cảng biển tại Hải Phòng giảm 50% so với hiện nay

Ngày 17/12, Cục trưởng Cục Đường thủy nội địa VN Bùi Thiên Thu thông tin tại Lễ kỷ niệm 35 năm thành lập Hội Cảng – Đường thủy – Thềm lục địa Việt Nam, cho biết, từ 1/1/2023, mức thu phí hạ tầng cảng biển đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu được vận chuyển bằng phương tiện thủy vào, rời cảng biển tại Hải Phòng giảm 50% so với hiện nay. Đây là nội dung đã được Hội đồng nhân dân TP.Hải Phòng biểu quyết nhất trí thông qua tại kỳ họp cách đây khoảng 10 ngày.

Thông tin báo chí của HĐND TP.Hải Phòng về phiên họp bế mạc Kỳ họp thứ 9 HĐND thành phố khóa XVI (ngày 9/12/2022) cũng cho biết, tại kỳ họp này, đại biểu HĐND thành phố đã biểu quyết nhất trí thông qua 35 nghị quyết, trong đó có nghị quyết: Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 148/2016/NQ-HĐND ngày 13/12/2016 của HĐND thành phố quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng biển (gọi tắt là phí hạ tầng cảng biển) Hải Phòng.

Trước đó, dự thảo sửa đổi, bổ sung nghị quyết do UBND TP.Hải Phòng trình, quy định mức thu phí hạ tầng cảng biển đối với hàng hoá nhập khẩu, hàng hoá xuất khẩu khi vào cảng và rời cảng biển Hải Phòng bằng phương tiện thuỷ nội địa trên các tuyến đường thuỷ trên địa bàn TP. Hải Phòng giảm 50% so với mức hiện nay.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ 1/1/2023 và giao UBND thành phố chỉ đạo các Sở, ngành và các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện nghị quyết.

Theo Cục Đường thủy nội địa VN và các hiệp hội, doanh nghiệp, hiện toàn quốc có 2 địa phương thu phí hạ tầng cảng biển đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu và quá cảnh qua cảng biển; trong đó, Hải Phòng áp dụng từ năm 2017, TP.HCM áp dụng từ 1/4/2022. 

Các doanh nghiệp, hiệp hội liên quan nhiều lần kiến nghị, cho rằng việc thu phí hạ tầng cảng biển đối với hàng vận chuyển bằng phương tiện thủy nội địa là chưa hợp lý, chưa đúng đối tượng. Đồng thời làm tăng gánh nặng cho doanh nghiệp, nảy sinh tình trạng "phí chồng phí", giảm tính cạnh tranh của các doanh nghiệp vận tải đường thủy.

Trước vấn đề trên, Bộ GTVT có văn bản đề nghị HĐND và UBND TP.Hải Phòng, TP.HCM xem xét kiến nghị của các hiệp hội, doanh nghiệp về việc miễn, giảm phí hạ tầng cảng biển đối với hàng quá cảnh, chuyển khẩu vận chuyển bằng đường thủy nội địa.

Đồng thời, xem xét điều chỉnh mức thu phí hợp lý đối với hàng hóa nhập khẩu, hàng hóa xuất khẩu được vận chuyển bằng đường thủy nội địa theo Chỉ thị số 37 ngày 19/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thúc đẩy phát triển vận tải thủy nội địa và vận tải ven biển bằng phương tiện thủy nội địa.

Tại TP.HCM, sau khi triển khai 3 tháng, từ 1/8/2022, theo nghị quyết của HĐND thành phố, thực hiện miễn phí và giảm phí đối với hàng hóa vận chuyển bằng phương tiện thủy nội địa, doanh nghiệp làm tờ khai ngoài địa phận TP.HCM.

Theo đó, TP.HCM giảm 50% mức phí với hàng tạm nhập tái xuất, hàng tạm xuất tái nhập, hàng gửi kho ngoại quan, hàng quá cảnh, hàng chuyển khẩu, hàng xuất khẩu, hàng nhập khẩu được vận chuyển vào cảng và rời cảng bằng đường thủy nội địa.

Ý kiến của bạn

Bình luận