Ngày mai, bắt đầu miễn giảm mạnh phí hạ tầng cảng biển ở TP.HCM

Tác giả: Huy Lộc

saosaosaosaosao
Đường thuỷ 31/07/2022 10:42

Từ 0h ngày 1/8/2022, hàng xuất, nhập khẩu vận chuyển bằng đường thủy được giảm 50% phí, riêng chở trên tuyến tuyến Việt Nam - Campuchia được miễn phí.

 

Từ ngày 1/8, hàng hóa xuất nhập khẩu vận chuyển bằng đường thủy qua cảng biển trên địa bàn TP.HCM được giảm 50% phí - Ảnh internet

Từ ngày 1/8, hàng hóa xuất nhập khẩu vận chuyển bằng đường thủy qua cảng biển trên địa bàn TP.HCM được giảm 50% phí - Ảnh internet

Theo Nghị quyết số 07/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân TP.HCM (về việc sửa đổi, bổ sung khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều 1 Nghị quyết số 10/2020/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 về ban hành mức thu phí sử dụng công trình, kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng biển (phí hạ tầng cảng biển)  trên địa bàn TP.HCM; có hiệu lực từ 0h ngày 1/8/2022), hàng hóa xuất, nhập khẩu được vận chuyển bằng đường thủy qua cảng biển để chạy tuyến Việt Nam - Campuchia được miễn phí hạ tầng.

Cụ thể: miễn thu phí đối với hàng tạm nhập tái xuất, hàng tạm xuất tái nhập, hàng gửi kho ngoại quan, hàng quá cảnh, hàng chuyển khẩu, hàng xuất khẩu, hàng nhập khẩu được vận chuyển ra, vào cảng biển bằng đường thủy nội địa theo Hiệp định giữa Việt Nam và Campuchia về vận tải đường thủy.

Bên cạnh đó, giảm 50% mức phí với hàng tạm nhập tái xuất, hàng tạm xuất tái nhập, hàng gửi kho ngoại quan, hàng quá cảnh, hàng chuyển khẩu, hàng xuất khẩu, hàng nhập khẩu được vận chuyển vào cảng và rời cảng bằng đường thủy nội địa.

 

Nội dung nghị quyết của HĐND TP.HCM về việc miễn, giảm phí hạ tầng cảng biển đối với hàng hóa vận chuyển bằng đường thủy.

Nội dung nghị quyết của HĐND TP.HCM về việc miễn, giảm phí hạ tầng cảng biển đối với hàng hóa vận chuyển bằng đường thủy.

Trước vấn đề trên, Bộ GTVT từng có văn bản đề nghị HĐND và UBND TP.Hải Phòng, TP.HCM xem xét kiến nghị của các hiệp hội, doanh nghiệp về việc miễn, giảm phí hạ tầng cảng biển đối với hàng quá cảnh, chuyển khẩu vận chuyển bằng đường thủy nội địa.

Liên quan đến phí hạ tầng cảng biển tại Hải Phòng, ngày 28/7/2022, Văn phòng Chính phủ có công văn số 4732/VPCP-CN về việc xử lý kiến nghị của các Hiệp hội doanh nghiệp liên quan đường thủy nội địa.

Theo đó, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với Bộ GTVT, Bộ Công thương và các cơ quan liên quan làm việc với UBND TP.Hải Phòng để giải quyết các kiến nghị của các Hiệp hội doanh nghiệp và ý kiến của Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 9/2022.

Trước đó, Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội đã có văn bản số 650/UBTCNS15 ngày 27/6/2022 đề nghị Văn phòng Chính phủ báo cáo Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương tổ chức làm việc với các bên liên quan, để có phương án xử lý, giải quyết dứt điểm các vướng mắc đã được các Hiệp hội doanh nghiệp phản ánh, trong đó có cân nhắc đến các vấn đề về chi phí logistic một cách tổng thể trong tính cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam và định hướng phát triển giao thông thủy nội địa.

Ý kiến của bạn

Bình luận