Xã Điện Phước, tỉnh Quảng Nam: Những con đường làm từ “ý Đảng lòng dân”

Xã Điện Phước, tỉnh Quảng Nam: Những con đường làm từ “ý Đảng lòng dân”

Với quan điểm làm đường giao thông trước tiên là mang lại lợi ích cho chính gia đình mình cùng với nhiều cơ chế, chính sách hợp lòng dân, những con đường làm từ “ý Đảng lòng dân” này đã làm thay đổi bộ mặt nông thôn, đồng thời tạo ra động lực mới thúc đẩy kinh tế, xã hội phát triển của xã Điện Phước.

Thị trường
Kiên Giang: Nguời dân hiến đất mở đường, góp phần kiềm chế TNGT

Kiên Giang: Nguời dân hiến đất mở đường, góp phần kiềm chế TNGT

151 hộ dân sinh sống dọc theo tuyến đường tỉnh lộ 962 tự nguyện hiến đất cùng địa phương mở rộng diện tích mặt đường góp phần kiềm chế TNGT.

Xã hội
Cựu chiến binh hiến đất mở đường

Cựu chiến binh hiến đất mở đường

Thấy bà con, học sinh đi bộ vất vả phải vượt khe suối, bờ ruộng để đến trung tâm xã, ông Dị quyết tâm hiến đất đồi và đất ruộng để mở đường vào thôn.