Khẩn trương đề xuất khen thưởng tập thể, cá nhân trên các công trường giao thông

Tác giả: Đình Quang

saosaosaosaosao
Đường bộ 22/02/2023 15:08

Các đơn vị khẩn trương lựa chọn các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu để đề xuất khen thưởng, hồ sơ gửi về Cục Quản lý đầu tư xây dựng trước ngày 24/2/2023.

Khẩn trương đề xuất khen thưởng tập thể, cá nhân trên các công trường giao thông - Ảnh 1.

Thi công xuyên Tết trên công trường cao tốc QL45 - Nghi Sơn

Cục Quản lý đầu tư xây dựng (Bộ GTVT) vừa có văn bản gửi Cục Đường bộ Việt Nam; Các ban quản lý dự án: 2, 7, 85, Thăng Long, đường Hồ Chí Minh, Mỹ Thuận, Hàng hải; Ban QLDA các dự án đường thủy về việc đề xuất khen thưởng phong trào thi đua do Bộ GTVT đề ra tại Kế hoạch 13263 ngày 12/12/2022.

Ông Lê Quyết Tiến, Q.Cục trưởng Cục Quản lý đầu tư xây dựng cho biết, ngày 12/12/2022, Bộ GTVT đã ban hành Kế hoạch 13263/KH-BGTVT phát động phong trào thi đua chuyên đề: "Xuân Quý Mão trên các công trường giao thông".

Theo Kế hoạch 13263, Bộ GTVT yêu cầu các đơn vị gửi công văn đề nghị và hồ sơ khen thưởng về Cục Quản lý đầu tư xây dựng trước ngày 10/02/2023. Tuy nhiên, tính đến ngày 17/2/2023, Cục Quản lý đầu tư xây dựng chưa nhận được báo cáo của các đơn vị nêu trên.

Để có cơ sở xem xét, tổng hợp, đề xuất Bộ GTVT khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, trên cơ sở kế hoạch các cơ quan, đơn vị đã đăng ký với Bộ GTVT, Cục Quản lý đầu tư xây dựng đề nghị đề nghị thủ trưởng các cơ quan, đơn vị căn cứ kết quả thực hiện, hiệu quả công việc,... lựa chọn các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu để đề xuất khen thưởng. Công văn đề nghị và hồ sơ khen thưởng theo quy định gửi về Cục QLĐTXD trước ngày 24/2/2023.

Trong đó, lưu ý việc đề xuất khen thưởng của các đơn vị phải bám sát đúng đối tượng và các Tiêu chí thi đua tại điểm 1, 2 mục III Kế hoạch 13263/KH-BGTVT; hồ sơ khen thưởng gửi kèm theo các tài liệu liên quan đến kết quả thực hiện theo kế hoạch đã đăng ký, cung cấp đầy đủ các tài liệu minh chứng, xác nhận cụ thể việc thực hiện.

"Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ GTVT về tính chính xác, tính phù hợp, đảm bảo đúng đối tượng tập thể, cá nhân do mình đề xuất khen thưởng và việc chậm trễ (nếu có)", Văn bản nêu rõ.

Kế hoạch 13263 ngày 12/12/2022 của Bộ GTVT nêu rõ, đối tượng khen thưởng gồm: Tập thể, cá nhân thuộc các cơ quan tham mưu giúp việc Bộ trưởng, Cục Quản lý đầu tư xây dựng, các chủ đầu tư, ban quản lý dự án, tư vấn giám sát và nhà thầu thi công.

Về tiêu chí thi đua, đối với tập thể: Hoàn thành 100% công việc/nhiệm vụ theo kế hoạch đăng ký thi đua; Có lãnh đạo đơn vị thường trực 24/24h để chỉ đạo trên công trình; Đảm bảo an toàn vệ sinh lao động trên công trường, tiếp tục thực hiện các biện phòng chống dịch Covid-19 trên công trường. Không để xảy ra vụ việc mất an toàn lao động, sự cố công trình; Quan tâm, chăm lo đời sống cho người lao động trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão, đảm bảo đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách theo quy định.

Đối với cá nhân: Tích cực tham gia phong trào thi đua "Xuân Quý Mão trên các công trường giao thông" hoặc có các biện pháp, giải pháp có hiệu quả góp phần hoàn thành Kế hoạch của đơn vị.

Hình thức khen thưởng: Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.
Ý kiến của bạn

Bình luận