Các tỉnh phía Nam nỗ lực đảm bảo lưu thông hàng hóa liên tỉnh

Các tỉnh phía Nam nỗ lực đảm bảo lưu thông hàng hóa liên tỉnh

Nhiều tháng nay, các tỉnh, thành khu vực phía Nam chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh Covid-19, đặc biệt khi việc áp dụng Chỉ thị 16 tại 19 tỉnh, thành phía Nam khiến việc lưu thông hàng hóa bị gián đoạn. Trước tình hình đó, nhiều địa phương đã vận dụng linh hoạt “luồng xanh vận tải” nhằm đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hóa của doanh nghiệp và người dân.

An toàn giao thông
Nghiên cứu sử dụng phụ gia dạng sợi Forta-FI cho bê tông nhựa chặt nóng tại khu vực phía Nam

Nghiên cứu sử dụng phụ gia dạng sợi Forta-FI cho bê tông nhựa chặt nóng tại khu vực phía Nam

Bài báo trình bày một số kết quả nghiên cứu trong phòng trên mẫu bê tông nhựa chặt nóng (BTNC) có sử dụng phụ gia cốt sợi Forta-FI với các tỷ lệ khác nhau và BTNC đối chứng không sử dụng phụ gia. Trên cơ sở các kết quả nghiên cứu, đưa ra nhận xét đánh giá và các đề xuất.

Diễn đàn khoa học
Gấp rút sửa chữa cầu yếu trước mùa mưa lũ khu vực phía Nam

Gấp rút sửa chữa cầu yếu trước mùa mưa lũ khu vực phía Nam

Hiện nay, trên các tuyến quốc lộ do Cục Quản lý Đường bộ IV (QLĐB IV) quản lý có 88 cầu phải cắm biển hạn chế tải trọng, trong đó có 28 cầu yếu đang đầu tư sửa chữa như QL1: 12 cầu, QL27: 01 cầu; QL53: 8 cầu; QL54: 2 cầu và QL61 có 7 cầu...

An toàn giao thông