Nghiên cứu sử dụng phụ gia dạng sợi Forta-FI cho bê tông nhựa chặt nóng tại khu vực phía Nam

Diễn đàn khoa học 01/12/2020 10:23

Bài báo trình bày một số kết quả nghiên cứu trong phòng trên mẫu bê tông nhựa chặt nóng (BTNC) có sử dụng phụ gia cốt sợi Forta-FI với các tỷ lệ khác nhau và BTNC đối chứng không sử dụng phụ gia. Trên cơ sở các kết quả nghiên cứu, đưa ra nhận xét đánh giá và các đề xuất.

Tác giả: ThS. NGUYỄN MINH TRÍ
             Phòng Thí nghiệm trọng điểm Đường bộ III
             TS. NGUYỄN VĂN THÀNH
             Viện Khoa học và Công nghệ Giao thông vận tải
             KS. NGUYỄN TRỌNG TUYẾN
             Công ty CP Vật liệu và Kiểm định Siêu Việt

 

Image709744
Phụ gia dạng sợi Forta-FI

Trong thời gian qua, Viện Khoa học và Công nghệ GTVT đã nghiên cứu và đề xuất thực hiện nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng mặt đường bê tông nhựa (BTN), bao gồm các giải pháp liên quan đến thiết kế kết cấu mặt đường, các giải pháp về vật liệu và công nghệ thi công, các giải pháp về bảo trì, trong đó chú trọng đến giải pháp nâng cao chất lượng hỗn hợp BTNC bằng cách sử dụng các loại phụ gia (điển hình như Wetfix-Be, PR-Plast, Rekiphalt, SBS, bột cao su hóa...).

Đối với phụ gia dạng sợi, tại Việt Nam đã có một số tác giả nghiên cứu sử dụng cho BTN. Trên thế giới, có nhiều loại phụ gia dạng sợi đã được nghiên cứu, ứng dụng một cách có hiệu quả nhằm nâng cao chất lượng hỗn hợp BTN, trong đó có phụ gia dạng sợi Forta FI. Trong nghiên cứu này, các tác giả sử dụng các loại vật liệu cùng nguồn gốc (cốt liệu lớn, cốt liệu nhỏ, bột khoáng, nhựa đường) để thiết kế thành phần hỗn hợp BTNC12.5 không sử dụng phụ gia Forta FI (hỗn hợp đối chứng, ký hiệu C12.5), hỗn hợp BTNC12.5 sử dụng 0,03% phụ gia Forta FI (ký hiệu C12.5-0,03), 0,05% phụ gia Forta-FI (ký hiệu C12.5-0,05) và 0,1% phụ gia Forta-FI (ký hiệu C12.5-0,1). Trên cơ sở các kết quả thử nghiệm các mẫu BTN, đưa ra nhận xét đánh giá và các đề xuất.

Mời độc giả xem nội dung đầy đủ bài khoa học tại đây

Ý kiến của bạn

Bình luận