Kiến nghị đầu tư hệ thống giám sát dữ liệu thu phí đường bộ

Tác giả: Trần Kim

saosaosaosaosao
An toàn giao thông 05/10/2016 05:01

Tổng cục ĐBVN kiến nghị Bộ trưởng-Chủ tịch Hội đồng Quỹ BTĐB TW chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng Hệ thống quản lý giám sát, khai thác dữ liệu thu phí đường bộ trong năm 2016 với kinh phí trên 12 tỷ đồng.

tram_thu_phi_dai_yen-1138
Tổng cục ĐBVN kiến nghị đầu tư Hệ thống quản lý giám sát,dữ liệu thu phí đường bộ (ảnh nguồn internet)

Theo Tổng cục ĐBVN, trong những năm qua, thực hiện chủ trương xã hội hóa đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông của Bộ GTVT, nhiều dự án BOT lĩnh vực đường bộ đã hoàn thành xây dựng đưa công trình vào khai thác góp phần quan trọng trong việc phát triển hệ thống đường bộ hiện đại, từng bước đáp ứng nhu cầu vận tải. Tuy nhiên, hiện nay các dự án BOT nói chung và lĩnh vực đường bộ nói riêng đã gặp phải một số tồn tại, khó khăn về kiểm soát doanh thu thu phí, xe quá tải, chất lượng quản lý bảo trì, là nguyên nhân ảnh hưởng đến việc quản lý khai thác và tuổi thọ các công trình.

Do vậy, để công tác quản lý các hợp đồng BOT hiệu quả và tuân thủ quy định hiện hành theo Tổng cục ĐBVN cần thiết phải có hệ thống quản lý và KSTTX, giám sát, khai thác dữ liệu thu phí đường bộ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quản lý, vận hành độc lập trên các trạm thu phí của dự án BOT. Cũng theo tính toán của Tổng cục ĐBVN, việc xây dựng, vận hành “Hệ thống quản lý giám sát, khai thác dữ liệu thu phí đường bộ” gồm các nội dung chủ yếu như đầu tư cơ sở hạ tầng ban đầu: Phần mềm; kết nối, đào tạo; tư vấn...., với kinh phí khoảng 12,5 tỷ đồng;  công tác vận hành, duy trì hàng năm, với kinh phí khoảng 4,2 tỷ đồng. Trong đó, phần kinh phí “vận hành, duy trì hàng năm” được xác định từ nguồn Ngân sách nhà nước trong kế hoạch chi sự nghiệp của Bộ GTVT. Đối với kinh phí “Đầu tư cơ sở hạ tầng ban đầu”, tuy nhiên do hiện nay không bố trí được từ nguồn Ngân sách nhà nước trong kế hoạch chi sự nghiệp của Bộ GTVT; đồng thời việc sử dụng vốn xây dựng cơ bản là không khả thi do phải triển khai các thủ tục đầu tư theo quy định của Luật đầu tư công và các quy định hiện hành; phải đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020, trình Chính phủ, Quốc hội thông qua mới được triển khai...Mặt khác, nguồn vốn NSNN trung hạn giai đoạn 2016-2020 do Bộ KHĐT thông báo cho Bộ GTVT không còn để bố trí cho dự án khởi công mới.  

Vì vậy, để sớm có đủ cơ sở triển khai đầu tư xây dựng Hệ thống quản lý giám sát, khai thác dữ liệu thu phí đường bộ, Tổng cục ĐBVN kiến nghị Bộ trưởng-Chủ tịch Hội đồng Quỹ BTĐB TW xem xét chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng Hệ thống quản lý giám sát, khai thác dữ liệu thu phí đường bộ và giao Tổng cục ĐBVN triển khai trong năm 2016.

Ý kiến của bạn

Bình luận