Ông Vương Đình Huệ thôi chức Chủ tịch Quốc hội

Ông Vương Đình Huệ thôi chức Chủ tịch Quốc hội

Quyết định được Quốc hội đưa ra sau khi bỏ phiếu kín tại kỳ họp bất thường lần thứ 7 diễn ra vào chiều nay (2/5).

Chính trị
Hôm nay, Quốc hội họp bất thường xem xét công tác nhân sự

Hôm nay, Quốc hội họp bất thường xem xét công tác nhân sự

Kỳ họp bất thường lần thứ 7 sẽ diễn ra trong buổi chiều nay (2/5) tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội.

Chính trị
Trung ương đồng ý để ông Võ Văn Thưởng thôi giữ các chức vụ

Trung ương đồng ý để ông Võ Văn Thưởng thôi giữ các chức vụ

Ngày mai (21/3), Quốc hội cũng sẽ họp bất thường để xem xét, quyết định về công tác nhân sự thuộc thẩm quyền.

Chính trị