Trung ương đồng ý để ông Võ Văn Thưởng thôi giữ các chức vụ

Tác giả: Diệp Anh

saosaosaosaosao
Chính trị 20/03/2024 19:12

Ngày mai (21/3), Quốc hội cũng sẽ họp bất thường để xem xét, quyết định về công tác nhân sự thuộc thẩm quyền.

Trung ương đồng ý để ông Võ Văn Thưởng thôi giữ các chức vụ- Ảnh 1.

Quang cảnh một kỳ họp của Quốc hội

Ngày 20/3, theo thông cáo của Văn phòng Trung ương Đảng, tại trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về việc cho thôi giữ các chức vụ, nghỉ công tác đối với ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ông Võ Văn Thưởng là cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước, được đào tạo cơ bản, trưởng thành từ cơ sở, được phân công giữ nhiều chức vụ lãnh đạo quan trọng của Đảng và Nhà nước.

Tuy nhiên, vừa qua theo báo cáo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và các cơ quan chức năng, ông đã vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm, quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng và chịu trách nhiệm người đứng đầu theo các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Những vi phạm, khuyết điểm của ông Võ Văn Thưởng đã gây dư luận xấu, làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, Nhà nước và cá nhân ông. Nhận thức rõ trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và nhân dân, ông đã có đơn xin thôi giữ các chức vụ được phân công và nghỉ công tác.

Căn cứ quy định hiện hành của Đảng, Nhà nước và xem xét nguyện vọng của ông Võ Văn Thưởng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để ông Võ Văn Thưởng thôi giữ các chức vụ: Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Cũng trong chiều cùng ngày (20/3), Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường đã có thông cáo về chương trình kỳ họp bất thường lần thứ 6 Quốc hội khóa XV. Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã quyết định triệu tập kỳ họp bất thường lần thứ 6 Quốc hội khóa XV để xem xét, quyết định công tác nhân sự thuộc thẩm quyền của Quốc hội, căn cứ vào Hiến pháp, Luật Tổ chức Quốc hội, nội quy kỳ họp Quốc hội.

Kỳ họp bất thường lần thứ 6 Quốc hội khóa XV sẽ được tổ chức họp tập trung tại Nhà Quốc hội, bắt đầu từ 8h và diễn ra trong buổi sáng 21/3.

Ý kiến của bạn

Bình luận