Lính Cụ Hồ trên những công trình giao thông trọng điểm

Lính Cụ Hồ trên những công trình giao thông trọng điểm

Người lính Cụ Hồ trong thời bình hôm nay đang có mặt trên các mặt trận, khắp mọi miền đất nước, một trong những mặt trận quan trọng tham gia phát triển hạ tầng giao thông trọng điểm quốc gia, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh của đất nước. Nhiều tên tuổi như Tổng công ty 36, 319, Trường Sơn, Tân Cảng, Thành An, Lũng Lô... đã tô thắm truyền thống vẻ vang của quân đội nhân dân, làm phong phú bức tranh về xây dựng, phát triển ngành GTVT hôm nay trong tiến trình hội nhập.

Xã hội
Lính Cụ Hồ phát triển hạ tầng giao thông vận tải

Lính Cụ Hồ phát triển hạ tầng giao thông vận tải

Với phương châm không ngại gian khổ, lòng quyết tâm cao, trên trận tuyến mới dù không có tiếng súng nhưng cũng đầy gian nan, thử thách, hình ảnh người lính Cụ Hồ đã có mặt trên khắp mọi miền đất nước, nơi khó khăn gian khổ, vùng sâu, vùng xa, biên giới hải đảo, địa bàn chiến lược quan trọng, tham gia thi công nhiều công trình, dự án hạ tầng giao thông trọng điểm quốc gia, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh của đất nước. Những tên tuổi như Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn, 319, 36, Tân Cảng… đã làm phong phú bức tranh về ngành GTVT.

Giao thông 24h