“Luồng xanh” Vận tải: Giải pháp chống “đứt gãy” chuỗi sản xuất

“Luồng xanh” Vận tải: Giải pháp chống “đứt gãy” chuỗi sản xuất

Năm qua, đại dịch Covid-19 đã tác động mạnh mẽ đến mọi mặt đời sống xã hội. Đại dịch đã tạo ra hàng loạt thách thức lớn, làm tụt lại sự phát triển kinh tế - xã hội khi “đứt gãy” hầu hết hoạt động. Với trọng trách là “huyết mạch”, ngành GTVT đã nỗ lực để tìm cho ra và thực hiện hiệu quả “luồng xanh” nhằm đảm bảo giữ nhịp “hơi thở” của đời sống xã hội.

Kinh tế - Phát triển GTVT
Các tỉnh phía Nam nỗ lực đảm bảo lưu thông hàng hóa liên tỉnh

Các tỉnh phía Nam nỗ lực đảm bảo lưu thông hàng hóa liên tỉnh

Nhiều tháng nay, các tỉnh, thành khu vực phía Nam chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh Covid-19, đặc biệt khi việc áp dụng Chỉ thị 16 tại 19 tỉnh, thành phía Nam khiến việc lưu thông hàng hóa bị gián đoạn. Trước tình hình đó, nhiều địa phương đã vận dụng linh hoạt “luồng xanh vận tải” nhằm đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hóa của doanh nghiệp và người dân.

An toàn giao thông