Mô hình quan hệ ứng suất biến dạng khi nén của bê tông geopolymer tro bay

13/06/2017 06:35

Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu thực nghiệm quan hệ ứng suất - biến dạng khi nén của bê tông geopolymer tro bay (GPC). Ba hỗn hợp bê tông geopolymer có cường độ đặt cấp 30, 40 và 50MPa đã được chuẩn bị.

 

10. Tran Viet Hung-xog_Page_1

 

10. Tran Viet Hung-xog_Page_2

 

10. Tran Viet Hung-xog_Page_3

 

10. Tran Viet Hung-xog_Page_4
10. Tran Viet Hung-xog_Page_5

 

10. Tran Viet Hung-xog_Page_5
10. Tran Viet Hung-xog_Page_6
10. Tran Viet Hung-xog_Page_7
10. Tran Viet Hung-xog_Page_8
Ý kiến của bạn

Bình luận