Phân tích hiện tượng hư hỏng gối cầu cao su cốt bản thép đối với cầu bê tông cốt thép ứng suất trước nhịp giản đơn

Phân tích hiện tượng hư hỏng gối cầu cao su cốt bản thép đối với cầu bê tông cốt thép ứng suất trước nhịp giản đơn

Hiện nay, gối cầu cao su bản thép được sử dụng rộng rãi trong các cầu dầm bê tông cốt thép ứng suất trước nhịp giản đơn, đặc biệt là đối với các kết cầu dầm cầu có chiều dài nhịp loại trung (chiều dài nhịp trong khoảng 18 - 33 m). Gối cao su cốt bản thép được sử dụng nhiều do có một số chỉ tiêu kinh tế và kỹ thuật tốt như: gối dễ chế tạo, thi công đơn giản, rẻ tiền và dễ dàng sửa chữa hoặc thay thế. Tuy nhiên, thời gian gần đây, một loạt các công trình cầu sau khoảng thời gian sử dung loại gối này đã xuất hiện hiện tượng bong tróc các lớp của gối cầu, xê dịch gối cao su ra khỏi vị trí của gối ảnh hưởng lớn đến đảm bảo ATGT cho cả công trình và các phương tiện lưu thông trên cầu. Bài báo sẽ đi sâu phân tích một số nguyên nhân chính gây ra hiện tượng hỏng hóc gối cầu và bước đầu đưa ra giải pháp nhằm khắc phục hiện tượng hư hỏng gối cầu.

Diễn đàn khoa học
Mô phỏng số 3D nền đường đắp trên nền đất yếu gia cố

Mô phỏng số 3D nền đường đắp trên nền đất yếu gia cố

Bài báo mô phỏng 3D nền đắp trên nền đất yếu gia cố bằng cọc đá dăm bọc vải địa kỹ thuật.

Ứng dụng
Nghiên cứu ứng dụng phương pháp bán phá hủy xác định trạng thái ứng suất biến dạng trong dầm bê tông dự ứng lực

Nghiên cứu ứng dụng phương pháp bán phá hủy xác định trạng thái ứng suất biến dạng trong dầm bê tông dự ứng lực

Do sự lão hóa, suy thoái của vật liệu trong điều kiện khai thác hoặc những khuyết tật khi thi công, sự thay đổi nội tại bên trong của thép dự ứng lực (do gỉ, mất mát ứng suất trước không được dự báo trước...) nên trạng thái của kết cấu khó có thể biết được một cách chính xác, khó để biết được liệu kết cấu có an toàn khi tiếp tục sử dụng hay không, hoặc nếu cần tăng cường thì mức độ thế nào là đủ.

Bạn đọc
Tổng quan sử dụng phương pháp phần tử rời rạc để mô phỏng ứng suất có hiệu trong đất chưa bão hòa

Tổng quan sử dụng phương pháp phần tử rời rạc để mô phỏng ứng suất có hiệu trong đất chưa bão hòa

Đất chưa bão hòa được nghiên cứu rộng rãi ngày nay. Với sự phát triển mạnh mẽ của cơ học tính toán, phương pháp phần tử rời rạc là một kỹ thuật hiệu quả cao...

Ứng dụng
Nghiên cứu xác định khả năng dính bám với cốt thép của bê tông geopolymer tro bay

Nghiên cứu xác định khả năng dính bám với cốt thép của bê tông geopolymer tro bay

Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu thực nghiệm khả năng dính bám với cốt thép của bê tông geopolymer tro bay (GPC).

Mô hình quan hệ ứng suất biến dạng khi nén của bê tông geopolymer tro bay

Mô hình quan hệ ứng suất biến dạng khi nén của bê tông geopolymer tro bay

Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu thực nghiệm quan hệ ứng suất - biến dạng khi nén của bê tông geopolymer tro bay (GPC). Ba hỗn hợp bê tông geopolymer có cường độ đặt cấp 30, 40 và 50MPa đã được chuẩn bị.

Ảnh hưởng của ứng suất nén trước đến độ thấm clorua của bê tông thường và bê tông cường độ cao

Ảnh hưởng của ứng suất nén trước đến độ thấm clorua của bê tông thường và bê tông cường độ cao

Bài báo trình bày các kết quả thực nghiệm xác định ảnh hưởng của ứng suất nén trước đến độ thấm clorua của bê tông thường và bê tông cường độ cao làm cầu.

Ứng dụng phần mềm Abaqus tính ứng suất, biến dạng kết cấu mặt đường mềm sân bay

Ứng dụng phần mềm Abaqus tính ứng suất, biến dạng kết cấu mặt đường mềm sân bay

Bài báo giới thiệu chung về phần mềm Abaqus, cơ sở lý thuyết và phương pháp giải của phần mềm Abaqus và ứng dụng tính ứng suất, độ võng trong kết cấu mặt đường mềm sân bay.

Thực nghiệm xác định ảnh hưởng dư của ứng tải trọng nén trước đến độ thấm clorua của bê tông làm cầu sử dụng phụ gia chống thấm nước

Thực nghiệm xác định ảnh hưởng dư của ứng tải trọng nén trước đến độ thấm clorua của bê tông làm cầu sử dụng phụ gia chống thấm nước

Bài báo trình bày các kết quả thực nghiệm xác định ảnh hưởng của tải trọng nén trước đến độ thấm clorua của bê tông làm cầu sử dụng phụ gia chống thấm nước KIM (Krystol Internal Membrane).

Tính toán ứng suất hữu hiệu theo phương dọc đường cho mặt đường bê tông cốt thép dự ứng lực lắp ghép

Tính toán ứng suất hữu hiệu theo phương dọc đường cho mặt đường bê tông cốt thép dự ứng lực lắp ghép

Để kiểm toán chiều dày tấm bê tông cốt thép dự ứng lực (BTCTDƯL) cần phải xác định được ứng suất hữu hiệu trong tấm theo phương dọc và phương ngang đường (do cáp dự ứng lực truyền vào tấm bê tông).