Tính toán chiều dày tấm mặt đường bê tông cốt thép dự ứng lực lắp ghép trong giai đoạn chế tạo và thi công

18/06/2017 14:51

Bài báo trình bày những đề xuất tính toán để kiểm toán chiều dày tấm bê-tông cốt thép dự ứng lực đúc sẵn trong giai đoạn sản xuất và lắp đặt.

 

1. Vu The Son-xog_Page_1
1. Vu The Son-xog_Page_2
1. Vu The Son-xog_Page_3
1. Vu The Son-xog_Page_4
1. Vu The Son-xog_Page_5
1. Vu The Son-xog_Page_6
1. Vu The Son-xog_Page_7
1. Vu The Son-xog_Page_8
Ý kiến của bạn

Bình luận