Một số vấn đề về thiết kế đoạn nhập vào đường cao tốc

Ứng dụng 13/08/2020 06:03

Đoạn nhập vào đường cao tốc giúp cho người lái xe từ đường nhánh có không gian và thời gian để nhập vào đường cao tốc một cách an toàn.

Đoạn nhập vào đường cao tốc là một trong những vị trí quan trọng nhất trên đường cao tốc, giúp cho người lái xe từ đường nhánh có không gian và thời gian để nhập vào đường cao tốc một cách an toàn. Đây là đoạn đường tập trung chủ yếu các điểm xung đột giao thông trên đường cao tốc, nên cũng là điểm dễ xảy ra tình trạng ùn tắc và TNGT. Bài báo tập trung nghiên cứu so sánh tiêu chuẩn thiết kế của Việt Nam và hướng dẫn của một số nước phát triển như Mỹ, Pháp. Đây là cơ sở để đưa ra các đề xuất hữu ích cho việc thiết kế, xây dựng và cải tạo các tuyến đường cao tốc trong tương lai, góp phần vào việc nâng cao chất lượng phục vụ người tham gia giao thông, giảm ùn tắc và TNGT trên đường cao tốc ở Việt Nam.

Việt Nam đang trên đà phát triển mạnh mẽ hệ thống đường cao tốc. Đến cuối năm 2019, toàn quốc đã có gần 1.000 km đường cao tốc, tuy nhiên theo đề xuất về việc điều chỉnh quy hoạch mạng lưới đường cao tốc của Việt Nam đến năm 2030 của Bộ GTVT, dự kiến toàn quốc sẽ có hơn 7.000 km [1]. Do đó, cần có những nghiên cứu sâu hơn về thực trạng và giải pháp giúp cho việc thiết kế các tuyến đường cao tốc trong tương lai đảm bảo tốt hiệu quả tổ chức và ATGT.

Các điểm ra vào đường cao tốc có thể được coi là những điểm trọng yếu trên đường cao tốc. Theo một số nghiên cứu của Taylor và McGree [2] thì TNGT ở những đoạn đường này gấp đến hơn 4 lần các đoạn đường còn lại trên đường cao tốc. Tác giả Lunenfeld [3] cho biết chủ yếu các TNGT và những chuyển động gây nguy hiểm xảy ra ở những đoạn đường này. Bài báo trước hết tập trung vào nghiên cứu đoạn nhập vào đường cao tốc. Ở đoạn đường này, các phương tiện từ đường nhánh tiến hành nhập vào đường cao tốc, tính từ khi kết thúc đoạn đường nhánh cho đến hết đoạn hình nêm (Hình 1.1).

47-51

Vị trí đoạn nhập vào đường cao tốc

Hiện nay, việc thiết kế yếu tố hình học của đoạn nhập vào đường cao tốc ở Việt Nam tuân theo hướng dẫn trong tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) Đường ô tô cao tốc - Yêu cầu thiết kế TCVN 5729 - 2012 [4]. Tuy nhiên, trên cơ sở tìm hiểu một số nghiên cứu, tiêu chuẩn, hướng dẫn ở nước ngoài như Hoa Kỳ, Pháp cho thấy rằng các hướng dẫn theo TCVN có một số điểm khác biệt cần làm rõ. Trong bài báo này, nhóm tác giả bước đầu tập trung nghiên cứu, phân tích về việc thiết kế yếu tố hình học đoạn nhập vào đường cao tốc, so sánh giữa TCVN hiện có và một số hướng dẫn của các nước phát triển như Hoa Kỳ, Pháp, từ đó tìm ra điểm khác biệt.

Đây là công trình nghiê cứu của các tác giả: ThS. NCS. ĐẶNG THU HƯƠNG - Trường Đại học Giao thông vận tải. GS. TS. VŨ ĐÌNH PHỤNG - Trường Đại học Thủy lợi. TS. ĐẶNG MINH TÂN - Trường Đại học Giao thông vận tải

 Nội dung bài khoa học tại đây.

Ý kiến của bạn

Bình luận