Năm 2024 phải đưa vào sử dụng ít nhất 130 km đường cao tốc

Đầu tư - Hạ tầng 22/01/2024 13:56

Bộ trưởng Bộ GTVT yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị nghiêm túc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2024.

Công tác GPMB mặc dù đã đi sớm một bước nhưng vẫn còn tồn tại, vướng mắc, là một trong những thách thức của ngành GTVT trong năm 2024

Công tác GPMB mặc dù đã đi sớm một bước nhưng vẫn còn tồn tại, vướng mắc, là một trong những thách thức của ngành GTVT trong năm 2024

Xử nghiêm hành vi gây khó khăn cho đơn vị khi làm thủ tục thanh toán

Bộ GTVT vừa ban hành Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2024. Theo đánh giá của Bộ GTVT, năm 2024 là năm tăng tốc, bứt phá, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2021 - 2025 của đất nước.

Để thực hiện thành công các mục tiêu KT-XH năm 2024, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 01 ngày 5/1/2024 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển KT-XH và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 với phương châm hành động "Kỷ cương trách nhiệm, chủ động kịp thời, tăng tốc sáng tạo, hiệu quả bền vững".

Trong đó, ngành GTVT được giao nhiệm vụ và giải pháp cụ thể là "Đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công ngay từ đầu năm 2024, đặc biệt là các dự án trọng điểm, quan trọng quốc gia, đường cao tốc, liên vùng, ven biển và các chương trình mục tiêu quốc gia; phấn đấu giải ngân trên 95% kế hoạch được giao".

Trong điều kiện tình hình thế giới, khu vực vẫn còn tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường; dự báo trong năm 2024, ngành GTVT tiếp tục phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức khi đang triển khai đồng loạt nhiều dự án quan trọng quốc gia với quy mô lớn, công tác GPMB mặc dù đã đi sớm một bước nhưng vẫn còn tồn tại, vướng mắc, tình hình cung ứng nguyên vật liệu, đặc biệt là nguồn cát đắp vẫn còn khó khăn, thời tiết, thiên tai diễn biến phức tạp khó lường...

Trên cơ sở phát huy, kế thừa những kết quả đạt được, khắc phục các tồn tại, hạn chế của năm 2023; quán triệt thực hiện Nghị quyết 01 của Chính phủ nhằm triển khai các dự án đáp ứng tiến độ, chất lượng, phấn đấu giải ngân trên 95% kế hoạch được giao năm 2024, bảo đảm công khai, minh bạch, không tiêu cực, thất thoát, lãng phí trong quá trình thực hiện.

"Yêu cầu thủ trưởng các chủ đầu tư, ban QLDA, các cơ quan tham mưu có liên quan của Bộ GTVT cần tiếp tục nỗ lực phấn đấu, quyết tâm cao nhất, không ngừng đổi mới, sáng tạo, đoàn kết, đồng lòng trong thực hiện nhiệm vụ được giao ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm 2024", Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu.

Bộ GTVT yêu cầu các chủ đầu tư, ban QLDA khẩn trương triển khai phân khai dự toán chi (TABMIS) theo kế hoạch được giao cho các dự án tại Quyết định 1767 ngày 29/12/2023 của Bộ trưởng Bộ GTVT theo đúng tiến độ yêu cầu; đẩy nhanh hoàn thiện thủ tục thanh toán với Kho bạc Nhà nước khi có khối lượng được nghiệm thu; kịp thời thực hiện ghi thu, ghi chi vốn ODA và vay ưu đãi đã thực hiện với Kho bạc Nhà nước…

Xử lý nghiêm cán bộ, phòng, ban không tuân thủ quy trình giải ngân, gây khó khăn cho đơn vị khi làm thủ tục thanh toán.
Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thắng

Theo yêu cầu của Bộ GTVT, các chủ đầu tư, ban QLDA phải lập kế hoạch giải ngân chi tiết theo từng tháng, quý, xác định "đường găng" giải ngân đối với từng dự án, báo cáo Bộ GTVT trong tháng 1/2024 làm cơ sở cơ sở điều hành và đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch của đơn vị.

Đồng thời phải đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các thủ tục phê duyệt chủ trương đầu tư, dự án đầu tư, thiết kế, dự toán, đấu thầu lựa chọn nhà thầu, tư vấn đối với các dự án khởi công mới, đặc biệt đối với các dự án sử dụng nguồn tăng thu ngân sách Trung ương năm 2022.

Năm 2024 phải đưa vào sử dụng ít nhất 130 km đường cao tốc- Ảnh 2.

Thi công hầm Thần Vũ trên cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt

Kiên quyết xử nghiêm vi phạm chất lượng, tiến độ

Các chủ đầu tư, ban QLDA phải tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hiện trường, đôn đốc các nhà thầu, tư vấn đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án đang triển khai bảo đảm tiến độ, chất lượng yêu cầu.

Bộ GTVT yêu cầu chủ động, quyết liệt chỉ đạo, cử cán bộ có đủ thẩm quyền thường xuyên có mặt tại hiện trường phối hợp, làm việc với các địa phương để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đặc biệt là công tác GPMB, vật liệu xây dựng....

Cùng với đó, phải thường xuyên rà soát, cập nhật kế hoạch thực hiện - giải ngân của từng dự án, gói thầu để kịp thời phát hiện khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, đề xuất biện pháp xử lý; thực hiện công tác báo cáo giải ngân đúng thời hạn, số liệu báo cáo phải chính xác, trung thực.

Bộ GTVT
Đặc biệt quan tâm đến việc bảo đảm chất lượng công trình, coi việc bảo đảm chất lượng là ưu tiên hàng đầu ngay từ khâu chuẩn bị đầu tư, thiết kế, dự toán và kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm chất lượng, tiến độ dự án.

Mặt khác, phải căn cứ kế hoạch giải ngân chi tiết hàng tháng đã được Bộ GTVT chấp thuận để làm cơ sở chỉ đạo, điều hành thực hiện; phấn đấu giải ngân trên 95% kế hoạch vốn được giao theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó các dự án có nguồn vốn kéo dài từ kế hoạch năm 2023 phải giải ngân toàn bộ trước ngày 31/12/2024.

Đối với Vụ Kế hoạch - Đầu tư, Bộ GTVT yêu cầu tổ chức theo dõi chặt chẽ kết quả thực hiện kế hoạch vốn đầu tư của từng chủ đầu tư, ban QLDA. Phối hợp với Cục Quản lý đầu tư xây dựng, Cục Đường cao tốc Việt Nam và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức các đoàn kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công theo Quy chế giám sát, đánh giá dự án đầu tư do Bộ GTVT quản lý.

Đồng thời chủ động đề xuất các giải pháp xử lý điều hành kế hoạch, điều hòa linh hoạt kế hoạch vốn giữa các dự án, ưu tiên bố trí vốn cho các dự án hoàn thành trong năm 2024…

"Kiên quyết điều chuyển kế hoạch vốn từ các dự án chậm giải ngân sang các dự án có tiến độ giải ngân tốt, còn thiếu vốn", Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu.

Vụ Kế hoạch - Đầu tư cũng phải tham mưu cho lãnh đạo Bộ GTVT có văn bản chấn chỉnh kịp thời các đơn vị có biểu hiện gây khó khăn, chậm trễ trong công tác chỉ đạo điều hành, triển khai thực hiện, giải ngân kế hoạch.

Năm 2024 phải đưa vào sử dụng ít nhất 130 km đường cao tốc- Ảnh 3.

Thi công cao tốc Bắc - Nam đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu (Ảnh tư liệu)

Năm 2024 phải đưa vào sử dụng ít nhất 130 km cao tốc

Đối với Cục Quản lý đầu tư xây dựng, Cục Đường cao tốc Việt Nam, Bộ GTVT yêu cầu khẩn trương thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư, kế hoạch đấu thầu, thiết kế, dự toán, các dự án... khi nhận được hồ sơ do các chủ đầu tư, ban QLDA trình, đặc biệt là các dự án sử dụng nguồn tăng thu ngân sách Trung ương năm 2022.

Cục Quản lý đầu tư xây dựng và Cục Đường cao tốc Việt Nam cần tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc thực hiện đầu tư đối với các dự án do Bộ GTVT là cơ quan chủ quản; thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước, hỗ trợ kỹ thuật đối với các dự án do địa phương, Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp là cơ quan chủ quản, đặc biệt là các dự án quan trọng quốc gia, đường cao tốc, đường liên kết vùng và các dự án trọng điểm, như: Các tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, Vành đai 4 vùng Thủ đô Hà Nội, Vành đai 3 TP. Hồ Chí Minh, Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột, Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, Biên Hòa - Vũng Tàu, Tuyên Quang - Hà Giang, đường Hồ Chí Minh đoạn Rạch Sỏi - Bến Nhất - Gò Quao - Vĩnh Thuận và đoạn Chợ Chu - Ngã ba Trung Sơn; Cảng Hàng không quốc tế Long Thành, nhà ga T3 - Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất...).

"Trong năm 2024 phải đưa vào khai thác, sử dụng ít nhất 130 km đường bộ cao tốc, sớm hoàn thành nâng cấp các tuyến luồng hàng hải vào cảng Cái Mép - Thị Vải, cảng Nam Nghi Sơn", Bộ GTVT yêu cầu.

Nội dung kiểm tra, đôn đốc phải gắn việc kiểm điểm tiến độ thực hiện với kết quả giải ngân của từng dự án, đặc biệt tại các dự án có tiến độ thực hiện, giải ngân chậm.

Bộ GTVT yêu cầu hai cục chuyên ngành phải kịp thời tham mưu cho lãnh đạo Bộ GTVT làm việc với các địa phương, bộ, ngành để xử lý các khó khăn, vướng mắc trong công tác GPMB, nguồn cung cấp vật liệu vượt thẩm quyền xử lý của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án.

Chỉ thị của Bộ GTVT cũng yêu cầu Vụ Tài chính hướng dẫn, hỗ trợ các chủ đầu tư, ban QLDA hoàn thiện hồ sơ quyết toán và chủ trì tham mưu quyết toán các dự án hoàn thành, làm cơ sở giải ngân đối với phần vốn chờ quyết toán.

Vụ Tài chính phối hợp với Vụ Kế hoạch - Đầu tư, Cục Quản lý đầu tư xây dựng, Cục Đường cao tốc Việt Nam trong công tác kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công.

Các cơ quan tham mưu khác của Bộ GTVT (Vụ Khoa học - Công nghệ và Môi trường, Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông) hướng dẫn, hỗ trợ các chủ đầu tư, ban QLDA thực hiện các thủ tục có liên quan trong quá trình triển khai, thực hiện các dự án đầu tư (đánh giá tác động môi trường, khung tiêu chuẩn, thẩm định ATGT...).

Bộ GTVT
Kết quả giải ngân kế hoạch đăng ký đầu năm là tiêu chí chủ yếu để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ công tác năm 2024 của thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan, trừ lý do bất khả kháng. Yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị lấy tiêu chí kế hoạch giải ngân của đơn vị để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các cán bộ có liên quan.